Utbildning - Narkosguiden

European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC)

The European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC) is offered to candidates who have successfully completed two standardised exit exams (MCQs and OSCE). These exams are continuously updated to reflect current skills, attitude, competencies and knowledge necessitated for intensive care practice.

For more information on EDIC, please visit the EDIC webpages.

European Diploma in EchoCardiography (EDEC)

The European Diploma in EchoCardiography (EDEC) is offered to candidates who have met the set requirements of competency in advanced critical care echocardiography.

For more information, please visit the EDEC webpages.

European Diploma in Anaesthesiology and Intensive care (EDAIC)

edaicjpgEDAIC är en gemensam europeisk examen som administreras via European Society of Anaesthesiology (ESA) i Bryssel. För att få ta ut examen måste man vara specialistkompetent eller i slutet av sin ST samt blivit godkänd på både ett skriftligt (Part I) och ett muntligt prov (Part II). I vissa länder, till exempel Schweiz och Polen, är EDAIC obligatorisk för att man ska kunna ta ut sin nationella specialistkompetens. I Sverige avgör det individuella ST-kontraktet om ST-läkaren ska genomgå proven och i så fall vilka delar som ska vara godkända.


Videolänkar inom anestesi och intensivvård

Ett flertal intressanta demonstrationsfilmer finns på http://www.usra.ca för regional anestesi och smärtbehandling liksom på http://www.nysora.com.

Här kommer ett urval av intressanta filmer.

 1. SSAI-mötet i Malmö 2017
 2. Demonstration av luftvägsmanövrar i allmänhet
 3. Animerad instruktionsfilm om intubation
 4. Videolaryngoskopi, och intubation
 5. Videolaryngoskopi, intubation
 6. Videolaryngoskopi, och intubation
  Kommentar: Här används en Cooks ledare över vilken tuben förs ner.
 7. Tracheotomi
 8. PVK-inläggning
 9. CVK-inläggning
 10. CVK-inläggning
 11. Filmen visar principen för hur man lägger en CVK i v subclavia
 12. EDA-inläggning
 13. Inläggning av thoraxdrän (Bulowdrän). Lägg märke till den fina suturen.