Utbildning - Narkosguiden

Medicinska Gasanläggningar – Grundkurs.

Stockholm 20-23 november 2018
Göteborg 9-12 april 2019

Kraven på medicinska gasanläggningar är mycket högt ställda. Vårdgivaren som äger och förvaltar anläggningarna ställer därför kunskapskrav på alla som kommer i kontakt med gasanläggningar.
Denna grundkurs möter vårdgivarnas allmänna kunskapskrav för personer som ansvarar för drift, montage, projektering, projektledning, service och leverans av materiel.
Kursen är godkänd av vårdgivare och certifieringsföretaget KIWA. Godkända personer erhåller kunskapsbevis. Kunskapsbeviset ger dig branschbehörigt.
Pris 17 900 SEK inklusive luncher och fika.

Klicka här för att komma till kursbeskrivning och anmälan
Kontaktperson: Göran Zaar TIFU, gz@tifu.se alt 0702-779457


Riskhantering av Medicinska Gasanläggningar.

Stockholm 24-25 oktober 2018
Göteborg 19-20 mars 2019

En väl dokumenterad riskhanteringsprocess är ett myndighetskrav. Deltagarna lär sig att förstå vad som avses med riskhantering av medicinska gasanläggningar och hur processen kan utföras.
Du lär dig begreppen och tillämpningen av ISO 14971 på medicinska gasanläggningar med flera andra referensdokument t ex SIS HB 370 och ISO 7396-1.
Genom konkreta exempel går vi igenom Riskhanteringsprocessen steg för steg. Vi visar hur man kan upprätta en Riskhanteringsplan, fastställa och motivera acceptanskriterier, verifieringsmetoder och bedömningar.
Vi exemplifierar hur man dokumenterar resultaten, hur dokumentationen är spårbar och samverkar med annan dokumentation.
Till sist får du möjlighet att verifiera och dokumentera din kunskap med avslutande prov.
Pris 10 600 SEK inklusive luncher och fika.
Klicka här för att komma till kursbeskrivning och anmälan
Kontaktperson: Göran Zaar TIFU, gz@tifu.se alt 0702-779457


European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC)

The European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC) is offered to candidates who have successfully completed two standardised exit exams (MCQs and OSCE). These exams are continuously updated to reflect current skills, attitude, competencies and knowledge necessitated for intensive care practice.

For more information on EDIC, please visit the EDIC webpages.

European Diploma in EchoCardiography (EDEC)

The European Diploma in EchoCardiography (EDEC) is offered to candidates who have met the set requirements of competency in advanced critical care echocardiography.

For more information, please visit the EDEC webpages.

European Diploma in Anaesthesiology and Intensive care (EDAIC)

edaicjpgEDAIC är en gemensam europeisk examen som administreras via European Society of Anaesthesiology (ESA) i Bryssel. För att få ta ut examen måste man vara specialistkompetent eller i slutet av sin ST samt blivit godkänd på både ett skriftligt (Part I) och ett muntligt prov (Part II). I vissa länder, till exempel Schweiz och Polen, är EDAIC obligatorisk för att man ska kunna ta ut sin nationella specialistkompetens. I Sverige avgör det individuella ST-kontraktet om ST-läkaren ska genomgå proven och i så fall vilka delar som ska vara godkända.


Videolänkar inom anestesi och intensivvård

Ett flertal intressanta demonstrationsfilmer finns på http://www.usra.ca för regional anestesi och smärtbehandling liksom på http://www.nysora.com.

Här kommer ett urval av intressanta filmer.

 1. SSAI-mötet i Malmö 2017
 2. Demonstration av luftvägsmanövrar i allmänhet
 3. Animerad instruktionsfilm om intubation
 4. Videolaryngoskopi, och intubation
 5. Videolaryngoskopi, intubation
 6. Videolaryngoskopi, och intubation
  Kommentar: Här används en Cooks ledare över vilken tuben förs ner.
 7. Tracheotomi
 8. PVK-inläggning
 9. CVK-inläggning
 10. CVK-inläggning
 11. Filmen visar principen för hur man lägger en CVK i v subclavia
 12. EDA-inläggning
 13. Inläggning av thoraxdrän (Bulowdrän). Lägg märke till den fina suturen.