Quantcast

Utbildning - Narkosguiden

Videolänkar inom anestesi och intensivvård

Vi har nu i samarbete med Internetanestesi.se lagt in länkar till ett flertal fina föreläsningar inom anestesi och intensivvård här nedan. Här kommer ett urval intressanta filmer och föreläsningar.

Här kommer några fina länkar inom anestesi och intensivvård (klicka på bilderna så kommer du dit):

The Bottom Line

Pulmonary and Critical Care

Critical Care Reviews

Deranged Physiology

ESCIM Academy

 

Go The Extra Mile

NYSORA

Ultrasound Guided Regional Anesthesia and Pain Medicine

 

SSAI-mötet i Göteborg 2019

Om fysiologin bakom HLR

Anestesins grunder

Blodgasanalys och syra-bas

Respiratorisk svikt

Cirkulatorisk svikt

Anestesiologiska procedurer

Postoperativa komplikationer

Specialanestesi

Centrala och regionala blockader

 

Perinatal anestesi, Obstetrisk anestesi

Luftväg och tracheostomi

Neurointensivvård

Demonstration av luftvägsmanövrar i allmänhet

Animerad instruktionsfilm om intubation

Videolaryngoskopi, och intubation

Videolaryngoskopi, intubation

Videolaryngoskopi, och intubation

Tracheotomi

PVK-inläggning

CVK-inläggning

CVK-inläggning

Filmen visar principen för hur man lägger en CVK i v subclavia

EDA-inläggning

Inläggning av thoraxdrän (Bulowdrän).

(Lägg märke till den fina suturen.)

Fler fina filmer finns på http://www.usra.ca för regional anestesi och smärtbehandling liksom på http://www.nysora.com.


Medicinska Gasanläggningar – Grundkurs

Göteborg 26-29 april 2021

Kraven på medicinska gasanläggningar är mycket högt ställda. Vårdgivaren som äger och förvaltar anläggningarna ställer därför kunskapskrav på alla som kommer i kontakt med gasanläggningar.
Denna grundkurs möter vårdgivarnas allmänna kunskapskrav för personer som ansvarar för drift, montage, projektering, projektledning, service och leverans av materiel.
Kursen är godkänd av vårdgivare och certifieringsföretaget KIWA. Godkända personer erhåller kunskapsbevis. Kunskapsbeviset ger dig branschbehörigt.
Pris 17 900 SEK inklusive luncher och fika.

Klicka här för att komma till kursbeskrivning och anmälan
Kontaktperson: Göran Zaar TIFU, gz@tifu.se alt 0702-779457


Riskhantering av Medicinska Gasanläggningar – Distansutbildning

25 mars, 8 april och 15 april 2021.

Den medicinska gasanläggningen är en av sjukhusets viktigaste tillgångar för effektiv vård och behandling.
Men tekniken utgör också en säkerhetsrisk om anläggningen inte är genomtänkt med patientens säkerhet i fokus Riskhantering är absolut nödvändigt för att säkra medicinska gasanläggningar. Den nya medicintekniska förordningen, MDR (EU 2017/745), formulerar vårdgivarens tillverkaransvar för egentillverkade medicinska gasanläggningar och måste tillämpas från 26 maj 2021.
Den tillverkaransvarige ska utfärda en förklaring om överensstämmelse med de allmänna säkerhetskraven i MDR bilaga 1 (GSPR).

Utbildningen genomförs på distans med tre undervisningstillfällen. Datum för undervisningen är 25 mars, 8 april och 15 april, samtliga dagar kl 09.00-12.00.
Kursmaterialet med konkreta exempel rörande riskhantering av medicinska gasanläggningar får du i god tid innan kursstart.
Mellan undervisningstillfällena får du tillämpningsövningar för olika delar av riskhanteringsprocessen. Du har möjlighet att ställa frågor över mejl eller chatt.
Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som du får personlig feedback på. Godkänt resultat ger kunskapsintyg. Pris 9900 SEK

Klicka här för att komma till kursbeskrivning och anmälan
Kontaktperson: Göran Zaar TIFU, gz@tifu.se alt 0702-779457


European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC)

The European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC) is offered to candidates who have successfully completed two standardised exit exams (MCQs and OSCE). These exams are continuously updated to reflect current skills, attitude, competencies and knowledge necessitated for intensive care practice.

For more information on EDIC, please visit the EDIC webpages.

European Diploma in EchoCardiography (EDEC)

The European Diploma in EchoCardiography (EDEC) is offered to candidates who have met the set requirements of competency in advanced critical care echocardiography.

For more information, please visit the EDEC webpages.

European Diploma in Anaesthesiology and Intensive care (EDAIC)

edaicjpgEDAIC är en gemensam europeisk examen som administreras via European Society of Anaesthesiology (ESA) i Bryssel. För att få ta ut examen måste man vara specialistkompetent eller i slutet av sin ST samt blivit godkänd på både ett skriftligt (Part I) och ett muntligt prov (Part II). I vissa länder, till exempel Schweiz och Polen, är EDAIC obligatorisk för att man ska kunna ta ut sin nationella specialistkompetens. I Sverige avgör det individuella ST-kontraktet om ST-läkaren ska genomgå proven och i så fall vilka delar som ska vara godkända.