Pocketguider anestesi/intensivvård

Praktiska pocketguider i anestesi och intensivvård. Här ges den mest relevanta informationen i kondenserat format. Printa ut en PDF-fil i 80% storlek och laminera till bröstfickan. Klicka på valfri bild för att komma vidare.

 

Anestesi Pocketguide
Barnanestesi Pocketguide
 

 

 

Grafiska dosguider för intravenös anestesi

Dynamiska dosguider för att styra intravenös anestesi i TIVA eller TCI modus. Här visas alfentanil/propofol eller propofol/remifentanil. Printa ut en PDF-fil i 80% storlek och laminera till bröstfickan. Klicka på valfri bild för att komma vidare.

 

Praktiska översiktsguider

Här hittar du praktiska översiktsguider som innehåller den mest relevanta informationen för praktiskt arbete i anestesi och intensivvård i kondenserat format. Printa ut en PDF-fil i 80% storlek och laminera till bröstfickan. Klicka på valfri bild för att komma vidare.

 

 

Anestesimodeller i grafiska dosguider

Praktiska grafiska pocketguider för intravenös anestesi kombinerat med inhalationsmedel i olika modeller givet i kronologisk ordning under en operation. Printa ut en PDF-fil i 80% storlek och laminera till bröstfickan. Klicka på valfri bild för att komma vidare.