Narkosguiden är skriven av specialistläkare i anestesi & intensivvård med mångårig erfarenhet av anestesiarbete. Fakta i handboken kvalitetsgranskas successivt av specialistläkare i anestesi & intensivvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Handboken är utvecklad i samarbete med Mediahuset i Göteborg.

Kai Knudsen

Kai Knudsen Överläkare, Universitetslektor vid Anestesikliniken Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg är redaktör och huvudförfattare till innehållet i Narkosguiden. Knudsen har mångårig erfarenhet av kliniskt anestesiarbete och är författare till flera läromedel inom anestesi, intensivvård och klinisk toxikologi.

Här nedan presenteras våra författare till de olika sidorna i Narkosguiden.

Jan-Peter Bengtsson MD, PhD Tidigare överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Bengtsson har skrivit kapitlet om Inhalationsanestesi- Narkos.

Fredrik Bergman, Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Bergman har skrivit kapitlet om Akut leversvikt.

Johan Bjellvi, Överläkare i neurologi. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dr Bjellvi har skrivit kapitlet om behandling av status epilepticus.

Francesca Campoccia Jalde, Överläkare TIVA Solna, Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Dr Campoccia Jalde har skrivit om andningssvikt och respiratorbehandling vid svår andningssvikt och vid svår Covid-19 infektion.

Oskar Cavefors, Specialist i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Cavefors har skrivit kapitlet om ulcusprofylax.

Keti Dalla Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Mölndal. Dr Dalla har skrivit kapitlet om Ultraljud hjärta (ekokardiografi).

Hanna Drougge Specialist i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Drougge har skrivit kapitlet om hyponatremi.

Per Ederoth, leg läk, docent. VO Thorax och kärl, Skånes universitetssjukhus, Lund. Dr Ederoth har skrivit om behandling av svår hosta hos patienter i respirator.

Anders Enskog MD, PhD. Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Enskog har skrivit kompendiet om dialys och CRRT.

Karin Fryk Specialistläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Fryk har skrivit kapitlet Språkparlör för anestesiterminologi på franska språket.

Nick Gowing Tidigare specialistläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Gowing har skrivit kapitlet om ultraljud av buk.

Mattias Gunter Överläkare i anestesi och intensivvård vid Södersjukhuset i Stockholm. Dr Gunter har skrivit Pocketguiden om dosering av läkemedel vid spinalanestesier.

Carl Hallgren Specialistläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Hallgren har skrivit kapitlet om ultraljud av thorax och lungor.

Mathias Hård av Segerstad Specialistläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Segerstad har skrivit tabellen om ketamin i smärtbehandling.

Alexandru Ille Specialist i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Ille har skrivit kapitlet om APRV under respiratorbehandling.

Gunilla Islander, Överläkare i anestesi & intensivvård, MH enheten, Skånes Universitetssjukhus/Lund. Dr Islander har skrivit kapitlet om malign hypertermi.

Klaus Kirnö Överläkare i anestesi och intensivvård vid thoraxsektionen Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Kirnö har skrivit om anestesi vid lungkirurgi under kapitlet thoraxanestesi. Kirnö har också skrivit kapitlet om anestesi vid GUCH, dvs medfödda hjärtfel.

Katalin Kiss Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Kiss har skrivit kapitlet om perioperativ steroidsubstitution med cortisonschema.

Vitus Krumbholz Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Krumbholz har skrivit kapitlet om finjusteringar i respiratorn under kapitlet Respiratorbehandling.

Sophie Lindgren MD, PhD. Överläkare vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och nu verksamhetschef för bild och interventionscentrum vid samma sjukhus. Dr Lindgren har skrivit kapitlet om Central venacess (CVK).

Ann-Charlotte Loswick MD, PhD Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Loswick har skrivit kapitlet om Riktlinjer för perioperativt omhändertagande av patienter med diabetes.

Pia Löwhagen, Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Löwhagen har skrivit protokollen om diagnostik av hjärndöd.

Johan Malmgren Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Malmgren har skrivit tabellen om Utsättningstider av antikoagulantia inför ryggbedövning.

Carina Malmqvist Specialistsjuksköterska i intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Ssk Carina Malmqvist har skrivit lathunden för att beräkna rätt läkemedelsdoser till barn.

Claes-Roland Martling, Överläkare IVA Solna, Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Dr Mårtensson har skrivit kapitlet om dialys och CRRT.

Patrik Martner, Specialistläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Martner har skrivit flera fina Pocketguider i anestesi och intensivvård. Dr Martner har också skrivit korta sidor i obstetrisk anestesi.

Carlo Mucchiano, Överläkare Smärtenheten, Höglandssjukhuset, Eksjö har skrivit pocketguiden om konvertering av olika opioiddoser.

Johan Mårtensson, Överläkare IVA Solna, Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Dr Mårtensson har skrivit kapitlet om dialys och CRRT.

Per Werner Möller är överläkare i anestesi och intensivvård vid Alingsås sjukhus. Dr Möller har skrivit kapitlet om syra-bas-reglering.

Per Nellgård MD, PhD är överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Nellgård har skrivit kapitlet om hantering av den svåra luftvägen.

Andreas Nygren är överläkare i anestesi och intensivvård vid thoraxsektionen Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Nygren har skrivit om anestesi vid kranskärlskirurgi under kapitlet thoraxanestesi.

Helena Odenstedt Hergés Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Hergés har skrivit kapitlet om neurointensivvård vid subarachnoidalblödning och neurointensivvård vid skalltrauma.

Johan Petersson, Överläkare IVA Solna, Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Dr Petersson har skrivit om andningssvikt och respiratorbehandling vid svår andningssvikt och vid svår Covid-19 infektion.

Jan Pålsson MD, PhD Tidigare överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Pålsson har skrivit kapitlet om Att söva med Desfluran.

Bengt Redfors Överläkare i anestesi och intensivvård vid thoraxsektionen Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Redfors har skrivit om ECMO vid avancerad hjärtsvikt.

Sven-Erik Ricksten Överläkare och professor i anestesi och intensivvård vid thoraxsektionen Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Ricksten har skrivit om anestesi vid hjärtsvikt och perioperativt omhändertagande under kapitlet thoraxanestesi. Ricksten har också skrivit kapitlet om anestesi till den hjärtsjuka patienten och om olika inotropa medel vid cirkulationssvikt.

Christian Rylander Överläkare i anestesi och intensivvård vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala tidigare Sahlgrenska Sjukhuset. Dr Rylander har skrivit kapitlet om behandling vid akut lungemboli och kapitlet om prognostisering efter hjärtstopp.

Christian Simonsberg, Smärtläkare, Psykiatriker, SU/Östra. Simonsberg har skrivit kapitlet om Opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta.

Linda Sjöholm och Eva Bengtsson Specialistsjuksköterskor i intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Ssk Sjöholm och Bengtsson har skrivit kapitlet om Att tänka på vid utskrivning av patient från IVA/Postop.

Magnus Snäckestrand, Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Snäckestrand har skrivit nutritionskalkylatorn och delar av nutritionskapitlet.

Kristina Svennerholm MD, PhD Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Svennerholm har skrivit kompendiet om dialys och CRRT.

Noémi Szabó-Némedi Specialist i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Ille har skrivit kapitlet om APRV under respiratorbehandling.

Fredrik Söderlund Överläkare i anestesi och intensivvård vid barnsjukhuset DSBUS i Göteborg. Dr Söderlund har skrivit om praktiska råd inför sövning av barn och respiratorbehandling av barn.

Johan Wersäll Specialistläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Wersäll har skrivit kapitlet om behandling av diabetes ketoacidos.

Bengt Widgren Tidigare överläkare vid medicinkliniken akutmottagningen Sahlgrenska Sjukhuset. Dr Widgren har skrivit kapitlet om Triage.

Ellinor Wisén Överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Dr Wisén har skrivit om suprazygomatisk maxillarisblockad under kapitlet regionalanestesi.

Carl Öhman Tidigare överläkare i anestesi och intensivvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Dr Öhman har skrivit kapitlet om Intravenös anestesi.

Om du har frågor eller synpunkter på innehållet eller hemsidan får du gärna kontakta oss via detta formulär. Vi uppskattar våra läsares åsikter och tar gärna emot förslag på förändringar eller bara rent allmänt vad du tycker om Narkosguiden.