Narkosguiden

Lokalanestesimedel – toxicitet – maxdoser

Hem » Kapitel » Lokalanestesimedel – toxicitet – maxdoser

Författare:
Kai KnudsenUppdaterad:
6 juli, 2023

Här beskrivs lokalanestesimedel och de olika preparat som förekommer på den svenska marknaden. Indikationer och lämpliga doseringar hittar du i tabeller. Här beskrivs en toxisk reaktion och hur man handlägger akut toxicitet. Maxdoser av lokalanestesimedel till vuxna beskrivs liksom maxdoser till barn utifrån kroppsvikt för olika preparat.

Lokalanestesimedel


Lokalanestesimedel används för att bedöva områden i kroppen för att utföra kirurgiska ingrepp, smärtsamma undersökningar eller för att enbart ge smärtlindring. Lokalanestesimedel indelas farmakologiskt i två grupper; aminoestrar och aminoamider.

Estrar har generellt högre toxicitet än aminoamider och de flesta preparaten har avregistrerats i Sverige. Undantag är Ampres som används spinalt för korta ingrepp upp till en timma. De förekommande preparaten i Sverige är:

 • Carbocain (mepivakain)
 • Xylocain (lidokain)
 • Citanest, Takipril (prilokain)
 • Narop (ropivakain)
 • Chirocaine (levobupivakain)
 • Marcain (bupivakain)
 • Ampres (kloroprokain)

Nesacain (kloroprokain) finns på enstaka kliniker som licensmedel. Preparaten förekommer som lösning i olika koncentrationer, vanligen halv- (5 mg/ml) eller enprocentig lösning (10 mg/ml) med eller utan adrenalintillsats. De förekommer även som spray, salva, oral lösning och i gel. Tillsats av adrenalin ger tolerans för högre maxdoser eftersom medlen får långsammare spridning i systemcirkulationen. Toxiska reaktioner beror vanligen på en överdosering eller för snabb injektion. Aminoamider metaboliseras i levern och har en hög grad av proteinbindning.

Infiltrationsanestesi peroperativt

Overview of the most important local anaesthetics for peripheral nerve blocks

SubstanceConcentrationType of actionDosageTime until effectiveAnalgesic action time
Ropivacaine (Naropin)0,5%-0,75%Anaesthesiaup to 300 mg10-20 min8-14 h
Ropivacaine (Naropin)0,2%-0,375%Analgesiaup to 28 mg/h
Lidocaine (Xylocain)1%-(2%)up to 500 mg10-20 min2-4 h
Mepivacaine (Carbocain)1%-(2%)up to 300 mg10-20 min 3-4 h
Anaesthetic potency (ratio to procaine = 1)Protein binding (%)Distribution volume (L)Elimination half-life (h) in plasma
Ropivacaine1694591.9
Lidocaine464911.6
Mepivacaine477.5841.9

Dosering vid blockader

Infiltrationsanestesi med lokalanestesimedel

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)Dos (mg)
Carbocain Mepivakain10 mg/ml1–20 ml 10–200 mg
Xylocain Lidokain10 mg/ml5-40 ml 50-400 mg
Chirocain Levobupivakain2,5–5 mg/ml1–20 ml 2,5–100 mg
Citanest  Prilokain5 mg/ml1-20 ml 5-100 mg
Lokal infiltrationsanestesi

Nervblockad på fingrar och tår

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)AnslagstidDurationDos (mg)
Xylocain Lidokain10 mg/ml 2–4 ml 1-5 min1-4 timmar20–40 mg
Carbocain Mepivakain10 mg/ml2–5 ml 1-5 min2-5 timmar20–50 mg
Carbocain Mepivakain20 mg/ml1-5 ml 1-5 min2-5 timmar20-100 mg
Citanest Prilokain5 mg/ml1-5 ml 1-5 min1-2,5 timmar5-25 mg

Stora blockader

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)AnslagstidDurationDos (mg)
XylocainLidokain 10 mg/ml10-40 ml10-20 min1-4 timmar100-400 mg
CarbocainMepivakain 10 mg/ml20–40 ml10-20 min2-5 timmar200–400 mg
CarbocainMepivakain 20 mg/ml10–17,5 ml10-20 min2-5 timmar200–350 mg
Narop Ropivakain 5 mg/ml10-40 ml10-45 min3-9 timmar75-300 mg
Axillär plexusblockad, TAP-blockad, Fascia Iliaca Compartment Block (FICB)
Lokalanestesi för odontologiskt ingrepp

Små till medelstora blockader

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)AnslagstidDuration Dos (mg)
XylocainLidokain10 mg/ml10-20 ml10-20 min1-4 timmar100-200 mg
NaropRopivakain 5 mg/ml1-30 ml10-45 min3-9 timmar5-150 mg
NaropRopivakain 7,5 mg/ml1-30 ml10-45 min3-9 timmar7,5-225 mg
CarbocainMepivakain 10 mg/ml10–20 ml10-20 min2-5 timmar100–200 mg
Supraclavikulär plexusblockad, Infraclavikulär plexusblockad, Interscaleniusblockad, Femoralisblockad, Ischiadikusblockad, Saphenusblockad, Ileoinguinalisblockad, Popliteablockad, PECS, Serratus Anterior Plane Block, Fotblockad, Quadratus Lumborumblockad

Epiduralanestesi för kirurgiska ingrepp

LäkemedelLokalanestesimedelKoncentrationVolym Dos (mg)
Carbocain®Mepivakain10 mg/ml10-20 ml 100-200 mg
Carbocain®Mepivakain20 mg/ml10-17.5 ml 200-350 mg
Marcain®Bupivakain2.5 mg/ml 20 ml 50 mg följt av
Marcain® Bupivakain2.5 mg/ml 6-16 ml 15-40 mg **
Marcain® Bupivakain5 mg/ml 15-30 ml 75-150 mg
Marcain® Bupivakain2.5 mg/ml 6-16 ml 15-40 mg **
Chirocain®Levobupivakain5.0-7.5 mg/ml10-20 ml *50-150 mg
Narop® Ropivakain5-7.5 mg/ml 15-20 ml 100-200 mg därefter
Narop®Ropivakain5 mg/ml 6-10 ml 30-50 mg **
* långsam bolus under operationen
** var 4-6 timma alt. i kontinuerlig infusion beroende på önskat antal anestesi-segment och patientens ålder.

Epiduralanestesi vid kejsarsnitt (sectio)

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)Dos (mg)
Chirocain®Levobupivakain5 mg/ml*15–30 ml 75–150 mg
Carbocain®Mepivakain20 mg/ml 10–17,5 ml 200–350 mg
Marcain®Bupivakain5 mg/ml15–30 ml 75–150 mg
Nesacain®3%Klorprokain30 mg/ml15–20 ml i bolus
Narop®Ropivakain7,5 mg/ml15-20 ml 112,5-150 mg
* långsam administration

Förlossnings-EDA (Epidural för förlossningsanalgesi)

LäkemedelLokalanestesimedelOpioidStartdosBolusKontinuerlig infusion
Chirocain 0,0625%
+ Sufenta 0,05%
Levobupivakain 0,625 mg/mlSufentanil 0,5 μg/ml 12 ml 4-8 ml 8 ml/timme
Narop 0,1%
+ Sufenta 0,1%
Ropivakain 1 mg/ml Sufentanil 1 μg/ml10 ml4-8 ml 6-9 ml/timme
Marcain 0,1%
+ Sufenta 0,1%
Bupivakain 1 mg/mlSufentanil 1 μg/ml 10 ml4-8 ml6-9 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/ml8 ml 4-8 ml 2-5 ml/timme
PCEA (Patient Controlled Epidural Anaesthesia)LokalanestesimedelOpioidStartdosBolusSpärrtid
Chirocain 0,0625%
+ Sufenta 0,05%
Levobupivakain 0,625 mg/mlSufentanil 0,5 μg/ml 12 ml 4 ml 15 min
Marcain 0,6 mg/ml + Sufenta 0,5 μg/ml, kontinuerlig infusion om 5 ml/timme.Bupivakain (Marcain) 0,6 mg/ml Sufentanil 0,5 μg/ml 10 ml5 mlSpärrtid 30 min
Sectio görs rutinmässigt i spinal

Konvertering av förlossnings-EDA till Sectio-EDA ("Top-Up")

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)Dos (mg)Opioid
Narop Ropivakain5 mg/ml15-20 ml 113-150 mg+ Sufenta 25 μg
Chirocain*Levobupivakain5 mg/ml15–20 ml 75–100 mg
Marcain Bupivakain5 mg/ml, 15–20 ml75–100 mg
Nesacaine Klorprokain30 mg/ml (3% )15–20 ml
* långsam injektion

Olika läkemedelsblandningar för epidural smärtbehandling

Lokalanestesimedel Generisk substansOpioidTillsatsDosering
Marcain 0,1%
"Breiviks blandning - BFA"
Bupivakain 1,0 mg/mlFentanyl 2 μg/mlAdrenalin 2 μg/ml8-14 ml/timme
Marcain 0,25%Bupivakain 2,5 mg/mlSufenta 0,5 μg/ml8-12 ml/timme
Marcain 0,25%Bupivakain 2,5 mg/mlMorfin special 0,03 mg/ml5-10 ml/timme
Marcain 0,1%Bupivakain 1,0 mg/mlSufenta 1 μg/ml8-16 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/mlSufenta 1 μg/ml8-16 ml/timme
Narop 0,1%Ropivakain 1 mg/mlSufenta 0,5 μg/ml8-16 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/mlSufenta 1 ug/ml Catapresan 3 ug/ml6-14 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/mlMorfin special 0,03 mg/ml5-10 ml/timme
Chirocain 0,125%Levobupivakain 1,25 mg/mlSufenta 1 μg/ml8-16 ml/timme
Chirocain 0,125%Levobupivakain 1,25 mg/mlMorfin special 0,03 mg/ml 5-10 ml/timme
Kontinuerlig epiduralanestesi utan opioider
Marcain 0,25%Bupivakain 2,5 mg/ml5-7,5 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/ml2-16 ml/timme
Chirocain 0,125%Levobupivakain 1,25 mg/ml10-15 ml/timme
Chirocain 0,25%Levobupivakain 2.5 mg/ml5-7,5 ml/timme
Standardblandning av lokalanestesimedel plus opioid ges vanligen med en dos av 4-16 ml/timme.

Intravenös regional anestesi (IVRA), Biers block

MålorganLäkemedelLokalanestesimedelVolym (ml)Dos (mg)
Carbocain 0,5%Mepivakain 5 mg/ml0,6 ml/kg3 mg/kg
Arm (Hand)Carbocain 0,5%Mepivakain 5 mg/ml20-60 ml100-300 mg
Arm (Hand)Xylocain 0,5%Lidokain 5 mg/ml20–40 ml100–200 mg
Ben (Fot)Xylocain 0,5%Lidokain 5 mg/ml40 ml200 mg
Arm (Hand)Citanest 0,5%Prilokain 5 mg/ml20-40 ml100-200 mg
Ben (Fot)Citanest 0,5%Prilokain 5 mg/ml60-80 ml300-400 mg
Anmärkning: intravenöst, i venös kanyl på dorsalsidan av handen. Minsta dos: 35 ml. Maximal dos: 65 ml.

Spinalanestesi för kirurgiska ingrepp inklusive ortopedi

LäkemedelLokalanestesimedelKoncentrationDos (ml)Dos (mg)AnslagstidDuration
Ingrepp i nedre extremiteter inklusive höftkirurgi
Marcain spinal Bupivakain5 mg/ml2–4 ml 10–20 mg5–15 min2–4 timmar
Marcain spinal tung Bupivakain5 mg/ml2–4 ml10–20 mg3–15 min1,5–3 timmar
Narop Ropivakain5 mg/ml3–4 ml15–20 mg1–5 min 2–6 timmar
Chirocaine Levobupivakain5 mg/ml 3 ml15 mg
Urologisk kirurgi
Marcain spinal tung Bupivakain5 mg/ml 1,5–3 ml7,5–15 mg5–8 min1,5–3 timmar
Bukkirurgi
Marcain spinal tung Bupivakain5 mg/ml2–4 ml10–20 mg5–8 min45–60 min

Spinalanestesi för sectio

LäkemedelLokalanestesimedelKoncentrationDos (ml)Opioid
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8–2,4 ml (7,5–12,5 mg)
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8-2,4 ml + Fentanyl 15-25 μg
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8-2,4 ml + Morfin 0,1 mg (0.4 mg/ml 0.25 ml)
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8-2,4 ml + Fentanyl 15-25 μgram + Morfin 0,1 mg (0,4 mg/ml 0,25 ml)
Narop Ropivakain 5 mg/ml1,5-3 ml (7,5-15 mg)

Tillägg av opioider i spinalanestesi

LokalanestesimedelKoncentrationDos i mgDos i ml
Morfin0.4 mg/ml0,1–0,2 mg0,25–0,5 ml
Fentanyl50 mikorg/ml20–40 μg0,4–0,8 ml
Sufentanil5 μg/ml2,5–5–10 μg1–1,5 ml

Sakral blockad för kirurgisk anestesi

LäkemedelLokalanestesimedelKoncentrationDos i ml Dos i mg
Xylocain Lidokain10 mg/ml20–40 ml200–400 mg
Carbocain Mepivakain10 mg/ml15–20–30 ml150–200–300 mg
Carbocain Mepivakain20 mg/mlupp till 17.5 ml350 mg
Sakral på småbarn (< 10 kg)
Marcain Bupivakain2,5 mg/ml med adrenalin0,5 ml/kg
Narop Ropivakain2 mg/ml1 ml/kg

Maxdoser av lokalanestesimedel

Läkemedel:Carbocain (mepivakain)Xylocain (lidokain)Citanest (prilokain)Narop (ropivakain)Chirocain (levobupivakain)Marcain (bupivakain)
Maximal dos engångsblockad (inom 4 timmar)400 mg400 mg400 mg300 mg150 mg150 mg
Max dos mg/kg5 mg4 mg5 mg3 mg2 mg2 mg
Maximal dygnsdos1000 mg1200 mg1200 mg800 mg400 mg400 mg

Maxdoser av lokalanestesimedel till barn

Doserat i ml efter vikt
Vikt (kg)Marcain 2,5 mg/mlMarcain 2,5 mg/ml + adrenalinMarcain 5 mg/mlMarcain 5 mg/ml + adrenalinXylocain 10 mg/mlXylocain 10 mg/ml + adrenalinCarbocain 5 mg/mlCarbocain 5 mg/ml + adrenalinVikt (kg)
108,0 ml12,0 ml--5 ml7,0 ml10 ml14,0 ml10
129,6 ml14,4 ml--6 ml8,4 ml12 ml16,8 ml12
14--5,6 ml8,4 ml7 ml9,8 ml14 ml19,6 ml14
16--6,4 ml9,6 ml8 ml11,2 ml16 ml22,4 ml16
18--7,2 ml10,8 ml9 ml12,6 ml18 ml25,2 ml18
20--8,0 ml12,0 ml10 ml14,0 ml20 ml28,0 ml20
22--8,8 ml13,2 ml11 ml15,4 ml22 ml30,8 ml22
24--9,6 ml14,4 ml12 ml16,8 ml24 ml33,6 ml24
26--10,4 ml15,6 ml13 ml18,2 ml26 ml36,4 ml26
28--11,2 ml16,8 ml14 ml19,6 ml28 ml39,2 ml28
30--12,0 ml18,0 ml15 ml21,0 ml30 ml42,0 ml30
32--12,8 ml19,2 ml16 ml22,4 ml32 ml44,8 ml32
34--13,6 ml20,4 ml17 ml23,8 ml34 ml47,6 ml34
36--14,4 ml21,6 ml18 ml25,2 ml36 ml50,4 ml36
38--15,2 ml22,8 ml19 ml26,6 ml38 ml53,2 ml38
40--16,0 ml24,0 ml20 ml28,0 ml40 ml56,0 ml40

En toxisk reaktion kan uppträda oväntat och plötsligt efter en injektion av lokalanestesimedel med en dramatisk påverkan av patientens tillstånd, i uttalade fall kan reaktionen bli livshotande. Reaktionen beror vanligen på en överdosering eller för snabb injektion. I modern engelskspråkig litteratur benämns toxiska reaktioner utlösta av lokalanestetika för LAST (Local Anesthetic Systemic Toxicity). Dominerande symtom vid en toxisk reaktion är CNS-symtom och kardiovaskulära symtom, i uttalade fall kardiovaskulär kollaps. Vanligen är reaktionen kortvarig och snabbt övergående men i uttalade fall kan tillståndet snabbt bli livshotande, särskilt allvarliga symptom är generella kramper och bradykardi.

Inför stora blockader (regionalanestesi) måste alltid en intravenös perifer venkanyl finnas på patienten (PVK) för att kunna ge intravenös behandling. Tillgång till anestesiutrustning och möjligheter att ge konstgjord andning och livräddande insatser måste också finnas till hands. Detsamma gäller alltid vid tillförsel av mer än 20 ml lokalbedövningsmedel.

Toxiska reaktioner skiljs från allergiska reaktioner, vasovagala reaktioner med svimning och biverkningar av adrenalintillsatser. Vasovagala reaktioner med pulsfall och blodtrycksfall uppträder lätt vid smärtsamma injektioner – framför allt på unga, nervösa, irriterade eller gängliga individer. Äkta allergisk reaktion på lokalanestesimedel är extremt sällsynt och förväxlas ofta med andra obehagliga reaktioner, t ex svimning, men allergisk reaktion på tillsatser (bärare) i lokalanestesimedel förekommer. Remiss till allergolog bör skrivas vid misstanke om äkta allergisk reaktion och en hudprovokation bör utföras under övervakning. Varsamhet med begreppet ”Cave” skall tillämpas gällande lokalanestesimedel.

Höga koncentrationer lokalanestesimedel i blodbanan kan uppkomma på grund av ofrivillig intravaskulär injektion, överdosering eller ovanligt snabb absorption från rikt vaskulariserade vävnader. Snabb absorption uppkommer vid infiltrationsanestesi, framför allt om injektionen sker i ansiktet kring munhålan, i näsan eller i svalget. Centrala blockader (ansikte, hals, skalp) medför större risk för toxisk reaktion än perifera blockader.

Vid epiduralblockader uppkommer en toxisk reaktion lättare om injektionen sker i en ven (epidurala vener). Epiduralrummet är rikt vaskulariserat och det händer att en epiduralkateter accidentellt vandrar in i eller perforerar en ven. Om lokalanestesimedel ges i en epidural ven cirkulerar det till hjärtat inom en minut, vilket kan orsaka en allvarlig toxisk reaktion med plötsligt cirkulationsstillestånd. Vid blodig aspiration i en epiduralkateter bör katetern läggas om. Injektion av en bolusdos lokalbedövningsmedel epiduralt skall därför alltid föregås av ett aspirationstest avseende blod samt administration av en testdos, vilket kan detektera alltför snabbt upptag i systemcirkulationen. Tillsats av adrenalin i testdosen kan underlätta upptäckten av en intravenös injektion genom att patienten reagerar med snabb puls (takykardi).

Toxiska reaktioner beror på höga plasmakoncentrationer, oftast kortvarigt. Adrenalintillförsel i lokalanestesimedel ger upphov till en lokal vasokonstriktion, vilket bromsar upptaget och minskar risken för systemtoxisk reaktion vid korrekt anlagd epidural. Som regel tolererar man därför något högre doser lokalanestesimedel med adrenalin än utan.

Toxisk reaktion och behandling

En toxisk reaktion kan uppträda oväntat och plötsligt efter en injektion av lokalanestesimedel med en dramatisk påverkan av patientens tillstånd, i uttalade fall kan reaktionen bli livshotande. Reaktionen beror vanligen på en överdosering eller för snabb injektion. I modern engelskspråkig litteratur benämns toxiska reaktioner utlösta av lokalanestetika för LAST (Local Anesthetic Systemic Toxicity). Dominerande symtom vid en toxisk reaktion är CNS-symtom och kardiovaskulära symtom, i uttalade fall kardiovaskulär kollaps. Vanligen är reaktionen kortvarig och snabbt övergående men i uttalade fall kan tillståndet snabbt bli livshotande, särskilt allvarliga symptom är generella kramper och bradykardi.

Inför stora blockader (regionalanestesi) måste alltid en intravenös perifer venkanyl finnas på patienten (PVK) för att kunna ge intravenös behandling. Tillgång till anestesiutrustning och möjligheter att ge konstgjord andning och livräddande insatser måste också finnas till hands. Detsamma gäller alltid vid tillförsel av mer än 20 ml lokalbedövningsmedel. Risken för en toxisk reaktion blir särskilt stor om bolusdoser ges ovanpå en kontinuerlig infusion som går i en infusionspump. Särskilt känsligt är det med kontinuerlig infusion av Marcain (bupivakain) som har en relativt lång halveringstid. Extra bolusdoser till en patient som går med en kontinuerlig infusion av Marcain måste ges med största försiktighet och helst med annat läkemedel med lägre toxicitet, t ex Xylocain eller Carbocain. Toxiciteten av olika lokalanestesimedel som ges samtidigt är additiv.

Symtom på toxisk reaktion

 • långsamt sluddrigt tal (dysartri)
 • berusningskänsla
 • cirkumoral parestesi
 • domningar i tungan
 • hyperakusi, tinnitus
 • synstörningar
 • muskelryckningar
 • tremor
 • generaliserade kramper
 • medvetslöshet
 • bradykardi
 • asystoli

Behandling av toxisk reaktion

 • Avbryt omedelbart tillförseln av lokalanestesimedel.
 • Lägg patienten ner i ryggläge med lätt höjd huvudända.
 • Syrgas via andningsmask (alltid!).
 • Noggrann övervakning av vakenhet och andning.
 • Understöd andning och cirkulation, undvik hypoxi och koldioxidretention.
 • Vid behov: kontrollerad manuell ventilation, maskventilation eller intubation.
 • Om kramper inte upphör spontant inom 15-20 sekunder ges Tiopental (Pentocur) 1-3 mg/kg i.v. (50-100 mg) eller diazepam (Stesolid) 0,1 mg/kg i.v. (5-10 mg, verkar något långsammare). Alternativt till Pentocur ges propofol (Propofol/Propolipid) 10-60 mg långsamt i.v.
 • Injektion av muskelrelaxantia, t ex Celokurin (suxametonium) 1 mg/kg skapar gynnsammare förutsättningar för manuell ventilering och syresättning av patienten.
 • Vid blodtrycksfall/bradykardi ges en vasopressor, t ex efedrin 5-10 mg i.v. (kan upprepas efter 2-3 minuter) eller adrenalin 0,05-0,1 mg i.v. (upprepade doser 0,1 mg/ml).
 • Atropin 0,5-1 mg i.v. ges vid bradykardi. Ge upprepade doser.
 • Natriumbikarbonat (50-100 ml, 60-120 mmol) vid acidos på liberal indikation.
 • Hyperton koksaltlösning ges vid breddökade QRS-komplex (200 mmol Natrium ges hastigt i.v.).
 • Lipidbehandling (ILE).

Lipidbehandling


I händelse av cirkulationsstillestånd ska hjärtlungräddning utföras omedelbart och lipidbehandling bör prövas.

Ge bolus av en 20% lipidemulsion Intralipid 1 ml/kg i.v. alt 100-200 ml snabbt intravenöst. Starta en infusion med samma lipidemulsion 0,25 ml/kg/min i 10 min, under tiden som hjärtlungräddning utförs, alt. 100 ml ytterligare intravenöst. Bolusdoser kan upprepas var 5:e minut, två eller tre gånger om det behövs, 1 ml/kg Intralipid. Mer än 8 ml/kg lipidemulsion bör inte ges.

Provtagning: Arteriell blodgas med syrabasstatus, täta elektrolytkontroller (rutinstatus), P-glukos. Fortsatt behandling styrs efter patientens tillstånd. Långdragen hjärtlungräddning kan behövas vid toxisk reaktion av Marcain (bupivakain) med hög toxicitet och hög skenbar distributionsvolym (Vd).

Lokal anestesi tag alltid hänsyn till maxdosering

Maxdoser av lokalanestesimedel till barn


Maxdoser av lokalanestesimedel till barn efter kroppsvikten

 • Lidokain: 5 mg/kg
 • Lidokain + adrenalin: 7 mg/kg
 • Ropivakain: 2-3 mg/kg
 • Mepivakain: 5 mg/kg
 • Bupivakain 2 mg/kg
 • Levobupivakain: 2 mg/kg

Gäller barn > 3 mån. baseras på idealvikt

Maxdoser av lokalanestesimedel till barn

Doserat i ml efter vikt
Vikt (kg)Marcain 2,5 mg/mlMarcain 2,5 mg/ml + adrenalinMarcain 5 mg/mlMarcain 5 mg/ml + adrenalinXylocain 10 mg/mlXylocain 10 mg/ml + adrenalinCarbocain 5 mg/mlCarbocain 5 mg/ml + adrenalinVikt (kg)
108,0 ml12,0 ml--5 ml7,0 ml10 ml14,0 ml10
129,6 ml14,4 ml--6 ml8,4 ml12 ml16,8 ml12
14--5,6 ml8,4 ml7 ml9,8 ml14 ml19,6 ml14
16--6,4 ml9,6 ml8 ml11,2 ml16 ml22,4 ml16
18--7,2 ml10,8 ml9 ml12,6 ml18 ml25,2 ml18
20--8,0 ml12,0 ml10 ml14,0 ml20 ml28,0 ml20
22--8,8 ml13,2 ml11 ml15,4 ml22 ml30,8 ml22
24--9,6 ml14,4 ml12 ml16,8 ml24 ml33,6 ml24
26--10,4 ml15,6 ml13 ml18,2 ml26 ml36,4 ml26
28--11,2 ml16,8 ml14 ml19,6 ml28 ml39,2 ml28
30--12,0 ml18,0 ml15 ml21,0 ml30 ml42,0 ml30
32--12,8 ml19,2 ml16 ml22,4 ml32 ml44,8 ml32
34--13,6 ml20,4 ml17 ml23,8 ml34 ml47,6 ml34
36--14,4 ml21,6 ml18 ml25,2 ml36 ml50,4 ml36
38--15,2 ml22,8 ml19 ml26,6 ml38 ml53,2 ml38
40--16,0 ml24,0 ml20 ml28,0 ml40 ml56,0 ml40

Xylocain (lidokain)


Xylocain (lidokain) är ett lokalanestesimedel som används för infiltrationsanestesi, för perifera och regionala anestesiblockader. Till ytanestesi för hud och slemhinnor.

Koncentration

 • Injektionslösning 10 mg/ml, 20 mg/ml, (30 mg/ml för dentalt bruk)
 • Injektionslösning 10 mg/ml + adrenalin 5 μg/ml, 20 mg/ml + adrenalin 5 μg/ml
 • Injektionslösning dental, 20 mg/ml + adrenalin 12,5 μg/ml
 • Spray 10 mg/dos. Salva 5%. Gel 2%. Oral lösning 2%

Dosering

Xylocain har låg toxicitet. Maxdos 4 mg/kg utan adrenalin, 7 mg/kg med adrenalin.

Engångsblockad 400 mg (maxdos 4 mg/kg vid vikt 70 kg 280 mg, med adrenalin 7 mg/kg 490 mg).

Max dygnsdos 1200 mg. Halveringstid (t1/2 h) 1,6 h. Xylocain i sprayform (10 mg/dos) ge maximalt 10 spraydoser.

Infiltrationsanestesi

 • Xylocain 10 mg/ml, 5–40 ml (50–400 mg lidokain).

Ledningsanestesi

 • Stora blockader: Xylocain 20 mg/ml, 10–17,5 ml (200–350 mg lidokain)
 • små till medelstora blockader: Xylocain 10 mg/ml, 10–20 ml (100–200 mg lidokain)
 • fingrar och tår: Xylocain 10 mg/ml, 1–5 ml (10–50 mg lidokain)

Intravenös regional anestesi (IVRA – Biers block)

 • Arm: Xylocain 5 mg/ml, 20–40 ml (100–200 mg lidokain)
 • Ben: Xylocain 5 mg/ml, 40 ml (200 mg lidokain)

Nervblockad på fingrar och tår

 • Xylocain 10 mg/ml, 2–4 ml (20–40 mg lidokain)

Sakral kirurgisk analgesi

 • Xylocain 10 mg/ml, 40 ml (400 mg lidokain)
 • Sakral obstetrisk analgesi: Xylocain 10 mg/ml, 20–30 ml (200–300 mg lidokain)

Carbocain (mepivakain)


Carbocain (mepivakain) används för infiltrationsanestesi, intravenös regional anestesi (IVRA), perifera och regionala blockader. Carbocain har låg akut toxicitet.

Koncentration

Injektionslösning 10 mg/ml, 20 mg/ml, (30 mg/ml för dentalt bruk). Injektionslösning 10 mg/ml + adrenalin 5 μg/ml, 20 mg/ml + adrenalin 5 μg/ml.

Dosering

Maxdos 5 mg/kg, engångsblockad 400 mg = 40 ml 10 mg/ml (till 80 kg:s patientvikt).

Max dygnsdos 1000 mg.

Halveringstid (t1/2 h 1,9 h). (Maxdos 5 mg/kg och vikt 70 kg ger en dos om 350 mg, 10 mg/ml = 35 ml, med adrenalin 7 mg/kg = 490 mg = 49 ml. Om 20 mg/ml max volym –> 17,5 ml). Vid patientvikt 70 kg max 350 mg/4 tim.

Nervblockad på fingrar och tår

 • Carbocain 10 mg/ml, 2–5 ml (20–50 mg mepivakain) eller Carbocain 20 mg/ml, upp till 5 ml (100 mg mepivakain)

Sakral kirurgisk analgesi

 • Carbocain 10 mg/ml, 15–20–30 ml (150–200–300 mg mepivakain) eller Carbocain 20 mg/ml, upp till 17,5 ml (350 mg mepivakain)

Infiltrationsanestesi

 • Carbocain 10 mg/ml, 1–20 ml (10–200 mg mepivakain)

Ledningsanestesi

 • Stora blockader: Carbocain 20 mg/ml, 10–17,5 ml (200–350 mg mepivakain)
 • Små till medelstora blockader: Carbocain 10 mg/ml, 10–20 ml (100–200 mg mepivakain)
 • Fingrar och tår: Carbocain 10 mg/ml, 1–5 ml (10–50 mg mepivakain)

Epiduralanestesi

 • Carbocain 10 mg/ml, 10–20 ml (100–200 mg mepivakain) eller Carbocain 20 mg/ml, 10–17,5 ml (200–350 mg mepivakain)

Chirocaine (levobupivakain)


Chirocaine används för infiltrationsanestesi, för perifera och regionala blockader, för epiduralanestesier och spinalanestesier. Används ej för blockader på småbarn.

Koncentration

Injektionslösning 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 7,5 mg/ml. Infusionsvätska 0,625 mg/ml, 1,25 mg/ml. Infusionsvätskan används huvudsakligen för kontinuerlig epidural infusion.

Dosering

Chirocaine har intermediär toxicitet.

Maxdos 2 mg/kg utan adrenalin, 3 mg/kg med adrenalin, maxdos engångsblockad 150 mg (4 tim). Max dygnsdos 400 mg (24 tim).

Halveringstid (t1/2 h) 1,3 h. Maximal mängd vid 70 kg:s kroppsvikt i volym: Styrka 2,5 mg/ml –> 60 ml, styrka 5 mg/ml –> 30 ml.

Infiltrationsanestesi

 • Chirocaine 2,5–5 mg/ml, 1–20 ml (2,5–100 mg Chirocaine)

Epiduralanestesi

 • Chirocaine 5,0–7,5 mg/ml, bolus vid kirurgi (långsam), vuxna 10–20 ml (50–150 mg)

Epidural vid kejsarsnitt

 • Chirocaine långsam injektion, 15–30 ml (75–150 mg), 5,0 mg/ml

Epiduralanestesi vid förlossning

 • Chirocaine 2,5 mg/ml, bolus 6–10 ml (15–25 mg) plus kontinuerlig infusion 1,25 mg/ml, 4–10 ml/timme (5–12,5 mg/timme)

Epiduralanestesi vid postoperativ smärtlindring

 • Chirocaine 1,25 mg/ml 10–15 ml/timme (12,5–18,75 mg/timme)
 • Chirocaine 2,5 mg/ml 5–7,5 ml/timme (12,5–18,75 mg/timme)

Spinalanestesi vid kirurgi

 • Chirocaine 5 mg/ml. Ingrepp i nedre extremiteter inklusive höftkirurgi. Dos: 3 ml, 15 mg

Opiater i spinalanestesier

 • Morfin 0,1–0,3 mg (0.4 mg/ml)
 • Fentanyl 20–40 μg (50 mikorg/ml)
 • Sufentanil 5–10–(15) μg (5 μg/ml)

Citanest (prilokain)


Citanest (prilokain) används för infiltrationsanestesi, för perifera och regionala blockader. Används även som oralt bedövningsmedel av tandläkare.

Koncentration

Injektionslösning 5 mg/ml. Injektionslösning dental, 30 mg/ml + octapressin 0,54 μg/ml.

Dosering

Låg toxicitet. Maxdos 5 mg/kg, maxdos engångsblockad 400 mg (80 ml). Maxdos med adrenalin 8 mg/kg. Max dygnsdos 1200 mg. Halveringstid (t1/2 h) 1,6 h.

Infiltrationsanestesi

 • Citanest 5 mg/ml, 1-20 ml (5-100 mg prilokain)

Intravenös regional anestesi (IVRA – Biers block)

 • Arm: Citanest 5 mg/ml, 20-40 ml (100-200 mg prilokain)
 • Ben: Citanest 5 mg/ml, 60-80 ml (300-400 mg Prilokain)

Opiater i spinalanestesier

 • Morfin 0,1-0,3 mg (0.4 mg/ml)
 • Fentanyl 20-40 μg (50 mikorg/ml)
 • Sufentanil 5-10-(15) μg (5 μg/ml)

Marcain (bupivakain)


Marcain (bupivakain) används för infiltrationsanestesi, för ledningsanestesi, för epiduralanestesier och spinalanestesier. Marcain skall inte användas för IVRA (Biers blockad).

Koncentration

Injektionslösning 2,5 mg/ml, 5 mg/ml. Injektionslösning 2,5 mg/ml + adrenalin 5 μg/ml, 5 mg/ml + adrenalin 5 μg/ml. Marcain spinal 5 mg/ml. Marcain spinal tung 5 mg/ml.

Dosering

Marcain (bupivakain) har hög toxicitet.

Maxdos 2 mg/kg, utan adrenalin, 2-3 mg/kg med adrenalin.

Maxdos engångsblockad 150 mg inom 4 timmar. Ge 5 mg/ml högst 30 ml, 2,5 mg/ml högst 60 ml.

Max dygnsdos 400 mg. Halveringstid (t1/2 h) 2,7 h (max 2.0 mg/kg vid 70 kg ger 140 mg, 5 mg/ml = 28 ml, med adr. 3 mg/kg = 210 mg ge högst 42 ml).

Max volym vid 70 kg:s kroppsvikt: konc 2,5 mg/ml –> 60 ml, konc 5 mg/ml –> 30 ml.

Sakral kirurgisk analgesi

 • Sakral på småbarn: Marcain 2,5 mg/ml med adrenalin, ge 0,5 ml/kg.

Epiduralanestesi

 • Marcain 2,5 mg/ml 20 ml (50 mg bupivakain) därefter Marcain 2,5 mg/ml 6-16 ml (15-40 mg bupivakain) var 4-6 timme beroende på önskat antal bedövade segment och patientens ålder.
 • Marcain 5 mg/ml 15-30 ml (75-150 mg bupivakain).

Epidural vid kejsarsnitt

 • Marcain 5 mg/ml, 15-30 ml (75-150 mg bupivakain).

Epiduralanestesi vid förlossning

 • Marcain 2,5 mg/ml, bolus 6-10 ml (15-25 mg) plus kontinuerlig infusion 2,5 mg/ml 2-5 ml/t (5-12,5 mg/t).
 • Marcain 1 mg/ml + Sufenta 1 μg/ml, bolus 12 ml plus kontinuerlig infusion 9 ml/t.

Epiduralanestesi vid postoperativ smärtlindring

 • Marcain 2,5 mg/ml, bolus 5-10 ml, 12,5-25 mg
 • Kontinuerlig infusion: Marcain 2,5 mg/ml 5-7,5 ml/timme 12,5-18,75 mg.

Spinalanestesi vid kirurgi

 • Marcain Spinal 5 mg/ml. Ingrepp i nedre extremiteter inklusive höftkirurgi. Dos: 2-4 ml, 10-20 mg. Anslagstid 5-8 min. Duration 1,5-4 timmar.
 • Marcain Spinal Tung 5 mg/ml. Ingrepp i nedre extremiteter inklusive höftkirurgi. Dos: 2-4 ml, 10-20 mg. Anslagstid 5-8 min. Duration 1,5-4 timmar.
 • Urologisk kirurgi: Dos: 1,5-3 ml, 7,5-15 mg. Anslagstid 5-8 min. Duration 2-3 timmar.
 • Bukkirurgi: Dos: 2-4 ml, 10-20 mg. Anslagstid 5-8 min, Duration 45-60 min.
 • Sectio: Dos: 1,5-3 ml, 7,5-15 mg. Anslagstid 5-8 min, Duration 45-60 min.

Spinalanestesi vid sectio

 • Marcain Spinal Tung 5 mg/ml. Dos: 1,5-2,5 ml, 7,5-12.5 mg. Anslagstid 5-8 min, Duration 45-60 min.

Kombinationsspinal vid sectio

 • Marcain Spinal Tung 5 mg/ml. Dos: 1,5-1,8 ml + Fentanyl 15-25 μg + Morfin 0.1 mg (0.4 mg/ml 0.25 ml).
 • Marcain Spinal Tung 5 mg/ml. Dos: 1,5-1,8 ml + Fentanyl 15-25 μg.
 • Marcain Spinal Tung 5 mg/ml. Dos: 1,5-1,8 ml + Morfin 0.1 mg (0.4 mg/ml 0.25 ml).

Opiater i spinalanestesier

 • Morfin 0,1-0,3 mg (0.4 mg/ml)
 • Fentanyl 20-40 μg (50 mikorg/ml)
 • Sufentanil 5-10-(15) μg (5 μg/ml)

Narop (ropivakain)


Narop (ropivakain) är ett lokalanestesimedel som används för infiltrationsanestesi, för perifera och regionala anestesiblockader, för epiduralanestesier och spinalanestesier. För kaudalblockader (sakral) på barn.

Koncentration

Injektionslösning 2 mg/ml, 5 mg/ml, 7,5 mg/ml, 10 mg/ml. Finns ej med adrenalintillsats.

Dosering

Narop (ropivakain) har intermediär toxicitet.

Maxdos 3 mg/kg, maxdos vid engångsblockad 300 mg.

Max dygnsdos 800 mg (3 mg/kg). Vid vikt 70 kg ge högst 210 mg.

Exempel lösning 2 mg/ml ge maximalt 100 ml vid vikt 70 kg, om konc 5 mg/ml högst 40 ml, om konc 7,5 mg/ml högst 26 ml, om konc 10 mg/ml ge högst 20 ml.

Halveringstid (t 1/2 h) 1,8 h.

Små till medelstora perifera blockader

 • Narop 7,5 mg/ml, 1–30 ml, 7,5–225 mg. Anslag 1–15 min, 2–6 tim.

Sakral kirurgisk analgesi

 • Sakral på småbarn: Narop 2 mg/ml, 1 ml/kg.

Plexus brachialis blockad

 • Narop 7,5 mg/ml. 10-40 ml, 75-300 mg. Anslag 10-25 min, duration 6-10 tim.

Epiduralanestesi

 • Narop 5–7,5 mg/ml 15–20 ml (100–200 mg ropivakain) därefter Narop 5 mg/ml 6–10 ml (30–50 mg ropivakain) var 4–6 timme alternativt i kontinuerlig infusion beroende på önskat antal bedövade segment och patientens ålder.

Epiduralanestesi vid postoperativ smärtlindring

 • Narop 2 mg/ml, 6–14 ml/tim, 12–28 mg/tim.

Epidural vid kejsarsnitt

 • Narop 7,5 mg/ml, 15–20 ml (113–150 mg ropivakain).

Epiduralanestesi vid förlossning

 • Narop 2 mg/ml, bolus 10–15 ml (20–30 mg) plus kontinuerlig infusion 2 mg/ml 2–5 ml/tim (4–10 mg/tim).
 • Narop 1 mg/ml + Sufenta 1 μg/ml, bolus 12 ml plus kontinuerlig infusion 6–9 ml/t.

Spinalanestesi vid kirurgi

 • Narop 5 mg/ml. Ingrepp i nedre extremiteter inklusive höftkirurgi. Dos: 3–4 ml, 15–20 mg. Anslagstid 1–5 min. Duration 2–6 timmar.
 • Urologisk kirurgi: Dos: 1,5–3 ml, 7,5–15 mg. Anslagstid 1–5 min. Duration 2–6 timmar.
 • Bukkirurgi: Dos: 2–4 ml, 10–20 mg.

Spinalanestesi vid sectio

 • Sectio: Dos: 1,5–3 ml, 7,5–15 mg. Anslagstid 1–5 min. Duration 2–6 timmar.

Kombinationsspinal med opiater

 • Narop 5 mg/ml. Dos: 1,5–1,8 ml + Fentanyl 15–25 μg.
 • Narop 5 mg/ml. Dos: 1,5–1,8 ml + Morfin 0,1 mg (0,4 mg/ml 0,25 ml).
 • Narop 5 mg/ml. Dos: 1,5–1,8 ml + Fentanyl 15–25 μg + Morfin 0,1 mg (0,4 mg/ml 0,25 ml).

Opiater i spinalanestesier

 • Morfin 0,1–0,3 mg (0,4 mg/ml)
 • Fentanyl 20–40 μg (50 mikorg/ml)
 • Sufentanil 5–10–(15) μg (5 μg/ml)

Ampres (kloroprokain)


Ampres (kloroprokain) används i spinalanestesier för kortvariga kirurgiska ingrepp som varar upp till ca 60 min. Ampres ger mindre hemodynamisk påverkan jämfört med bupivakain och kan doseras i högre doser. Iakttag försiktighet vid användning av klass III antiarytmika typ amiodaron. Eliminering av kloroprokain från cerebrospinalvätska sker enbart genom diffusion och vaskulär absorption, antingen i nervvävnad i intratekalrummet eller efter att ha passerat dura längs koncentrationsgradienten mellan cerebrospinalvätska och epiduralrummet. Äldre och sköra patienter har en ökad risk för hög eller total spinalblockad, därför ska dosen av anestetika minskas.

Koncentration

Injektionslösning 10 mg/ml.

Dosering

Normalt ges 40-50 mg (4-5 ml) spinalt. En dos på 40 mg ger fungerande anestesi i upp till 80 minuter och 50 mg upp till 100 minuter.