Narkosguiden

Terapeutiska läkemedelskoncentrationer

Hem » Kapitel » Terapeutiska läkemedelskoncentrationer

Författare:
Kai Knudsen

Uppdaterad:
23 juni, 2022

Här finner du rekommenderade terapeutiska koncentrationer i serum av en rad olika läkemedel som används inom intensivvården. Tabellerna visar läkemedlen sorterade dels efter generika dels efter varunamn.

Terapeutiska läkemedelskoncentrationer

Klicka på den kolumn du vill sortera efter
LäkemedelLäkemedelssubstans Terapeutisk koncentration i plasma
Alvedon, Panodil, RelivParacetamol Referensvärde: ej påvisbart. Vid intoxikation bör provtagning, tolkning av provsvar och behandling ske i enlighet med giftinformationscentralens riktlinjer.
AnafranilKlomipramin550-1300 nmol/L (klomipramin + desmetylklomipramin)
Atenolol, TenorminAtenolol0,54 mg/L
CisordinolZuklopentixol 7-30 nmol/L
Citalopram, CipralexCitalopram20-800 nmol/L
0,04-0,1 mg/L
CordaroneAmiodaron1-2 mg/L
EfexorVenlafaxin 50-900 nmol/L, 0,2 mg/L
ElvanseAmfetamin0.02-0.1 mg/L
EpanutinFenytoin40-80 µmol/L
ErgenylValproat 350-700 µmol/L
Fenemal Fenobarbital40-130 µmol/L
FontexFluoxetin100-1940 nmol/L
GaramycinGentamicin1,5-4,0 mg/L 8 timmar efter administration.
InderalPropranolol0,075-0,1 mg/L
KeppraLevetiracetam 35-120 µmol/L
KoffeinKoffein4-10 mg/L
LamictalLamotrigin 12-56 µmol/L
LanacristDigoxin <1,4 nmol/L
LithionitLitium 0,5 -0,8 mmol/L, ibland 0,9-1,2 mmol/L
MarcainBupivakain0.5-1.5 mg/L
MeronemMeropenemanhydrat8-10 µg/mL
MirtazapinMirtazapin 35-520 nmol/L
NebcinaTobramycin Dalvärdet bör inte överstiga 2 mg/L. I prov taget 1 timme efter påbörjad administration bör koncentrationen vara minst 4 mg/L och högst 12 mg/L.
NorvascAmlodipin0,025 mg/L
Oxascand, SobrilOxazepam0,7-4,2 µmol/L
Paroxetin, SeroxatParoxetin 20-600 nmol/L
PrografTakrolimus5-20 µg/L
RisperdalRisperidon 50-150 nmol/L
SandimmunCiklosporin 50-150 µg/L
Saroten, TryptizolAmitriptylin 300-700 nmol/L
SeroquelQuetiapin 50-700 nmol/L
SeroxatSertralin10-525 nmol/L
StesolidDiazepam0.1-2 mg/L
TambocorFlecainid0,5-2,0 µmol/L
TegretolKarbamazepin20-40 µmol/L
Theo-Dur, TeofyllaminTeofyllin 55-110 µmol/L
TopimaxTopiramat 15-60 µmol/L
Trombyl, Bamyl, TreoSalicylat 1,1-2,2 mmol/L vuxna:
VancocinVancomycin Dalvärdet bör inte överstiga 15 mg/L. Prov taget 1 timme efter avslutad infusion bör inte överstiga 50 mg/L.
VfendVorikonazol1-4 µg/ml
XanorAlprazolam0.005-0.05 mg/L
ZyprexaOlanzapin 15-300 nmol/L

 
×Storz