Narkosguiden

Grafiska doseringskort för intravenös anestesi

Hem » Kapitel » Grafiska doseringskort för intravenös anestesi

Författare:
Kai Knudsen

Uppdaterad:
23 juni, 2022

Här finns doseringskort som illustrerar dynamisk dosering av anestesimedel som propofol, remifentanil och alfentanil samt olika doseringskort med grafisk illustration av anestesimedelsdosering under en operation.

Standardanestesi

Här nedan ser du en kronologisk dosguide för en konventionell anestesi med induktion för hand. Individuell hänsyn måste tas till patientens kondition och ålder samt ingreppets art och duration. Denna guide kan utgöra en ”bas” för en vanlig intubationsnarkos för de vanligaste kirurgiska ingreppen. Guiden beskriver dosering av olika läkemedel som används för narkos och bedövning vid anestesiinduktion, underhållsanestesi, väckningsfasen samt under uppvakningen.

Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhåll med Fentanyl i v och Sevofluran i inhalation. Muskelrelaxantia v b.

Dynamiska dosguider för propofol, remifentanil och alfentanil i TIVA/TCI


Här nedan ser du dynamiska dosguider som ger dig rätt dos för rätt nivå av anestesin. Doseringen avläses antingen i TIVA-dosering eller i TCI-dosering beroende på infusionspumparnas inställning och programmering. Klicka på pilarna för att byta preparat mellan propofol, remifentanil och alfentanil.

Propofol och remifentanil (Ultiva) I

Här nedan följer ett antal förslag på doseringar av anestesimedel i kronologiskt byggda grafiska anestesischeman. För varje schema kan du se doseringen i TIVA-dosering eller TCI-dosering. Klicka på pilarna för att byta från TIVA-dosering till TCI-dosering.

Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhållsanestesi med Ultiva och Propofol i pump.

Propofol och remifentanil (Ultiva) II

Induktion med Ultiva och Propofol i sprutpump. Underhållsanestesi med Ultiva och Propofol i pump.

Remifentanil med sevofluran I

Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhåll med Ultiva i pump och Sevofluran i inhalation.

Remifentanil med sevofluran (II)

Induktion med Propofol för hand och Ultiva i sprutpump. Underhåll med Ultiva i pump och Sevofluran i inhalation.

Remifentanil med desfluran (I)

Induktion med Propofol och Fentanyl för hand. Underhåll med Ultiva i pump och Desfluran i inhalation.

Remifentanil med desfluran (II)

Induktion med Propofol för hand och Ultiva i sprutpump. Underhåll med Ultiva i pump och Desfluran i inhalation.

Propofol med alfentanil (I)

Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhållsanestesi med Rapifen och Propofol i pump.

Propofol och alfentanil (II)

Induktion med Rapifen och Propofol i sprutpump. Underhållsanestesi med Rapifen och Propofol i pump.

Alfentanil med sevofluran (I)

Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhåll med Rapifen (alfentanil) i pump och Sevofluran i inhalation.

Alfentanil och sevofluran (II)

Induktion för hand med Propofol och Rapifen (alfentanil) i sprutpump. Underhåll med Rapifen (alfentanil) i pump och Sevofluran i inhalation.

Alfentanil och desfluran (I)

Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhåll med Rapifen (alfentanil) i pump och Desfluran i inhalation.

Alfentanil och desfluran (II)

Induktion för hand med Propofol och Rapifen (alfentanil) i sprutpump. Underhåll med Rapifen (alfentanil) i pump och Desfluran i inhalation.

Dynamiskt doseringskort för propofol vid intravenös anestesi

Dynamiskt doseringskort propofol tiva tci

Klicka på bilden för att hämta PDF-filen

Dynamiskt doseringskort för remifentanil vid intravenös anestesi

Klicka på bilden för att hämta PDF-filen

Dynamiskt doseringskort för alfentanil vid intravenös anestesi

Dynamiskt doseringskort propofol tiva tci

Klicka på bilden för att hämta PDF-filen

 
×Storz