Narkosguiden

Hjärtlungräddning (HLR)

Hem » Kapitel » Hjärtlungräddning (HLR)

Författare:
Kai Knudsen

Uppdaterad:
18 juni, 2022

Här beskrivs riktlinjer för hjärtlungräddning (HLR) på såväl vuxna som barn i enlighet med hjärtlung-rådet. HLR-rådets grafiska planscher finns också här även för luftvägshinder på barn.

Hjärtlungräddning


Fungerande cirkulation är fundamentalt i omhändertagandet av svårt sjuka patienter. Hjärtstopp eller kardiovaskulär kollaps med otillräcklig cirkulation är vanligt inom akutmedicinen och intensivvården. En i förväg uttänkt handlingsplan och tillgång till relevant akututrustning är nödvändigt för att kunna hantera ett hjärtstopp snabbt och effektivt.

HLR

 • Starta med bröstkompressioner
 • 30 kompressioner i följd och därefter 2 inblåsningar
 • Handplacering mitt på bröstet
 • HLR skall pågå hela tiden
 • Gör inga uppehåll för kontroll av andning eller puls
 • Byt av den som komprimerar var annan minut
 • Avsluta bara HLR om spontan och normal andning återkommer

Cirkulation

 • Fokus läggs på bra kompressioner utan avbrott.
 • Kompressionsdjupet skall vara minst 5 cm.
 • Kompressionsfrekvensen skall vara minst 100/minut men ej mer än 120/minut.
 • Är man outbildad i HLR eller känner sig osäker så kan man göra enbart kompressioner vid alla tillstånd i väntan på ambulans.
 • Är man utbildad i HLR skall man ge HLR med ratio 30:2 på vuxna och 15:2 på barn

Andning

Onormal så kallad agonal andning är ofta ett tecken på hjärtstopp. En inblåsning skall ge en synlig höjning av bröstkorgen, ospecificerad volym.

Intubation

Intubation skall endas göras av erfaren personal om det kan ske med minimala avbrott i HLR.

Defibrillering

En defibrillering följt av två minuters HLR. Minimera uppehållen i kompressioner innan och efter defibrillering så långt det går.

Läkemedel

Adrenalin skall ges i dosen 1 mg var 3-5:e minut som tidigare. Atropin försvinner som ”överväg” läkemedel vid PEA/Asystoli.

HLR – praktiskt utförande


 • Konstatera hjärtstopp, larma och hämta akututrustning
 • Akutväska
 • Andningsmask/ballong/Rubenblåsa
 • Defibrillator/EKG-apparat
 • Dokumentation/Journal
 • HLR-bräda
 • Syrgas/Sug

Starta HLR

Starta med hjärtkompressioner, 100/minut. 30:2 Om obehandlat hjärtstopp > 5 min eller obevittnat hjärtstopp, börja med HLR i 2 minuter innan analys. Frekvens 100 kompressioner/minut. Byt av den som komprimerar efter varje 2 minuters HLR period.

Analysera EKG-rytm

Pulskontroll endast om organiserad rytm föreligger.

Defibrillera

Bifasiskt 150/200 J, Monofasiskt 360 J eller enligt tillverkarens rekommendation. Mycket finvågigt VF defibrilleras ej.

Adrenalin

Ge 1 mg i.v. var 4:e minut fram till vetskap om pulsgivande rytm. Vid asystoli/PEA ges första dosen omgående, vid VF/VT efter 3 defibrilleringar.

Cordarone

Ge engångsdos 300 mg i v om fortsatt VF/VT efter 3:e defibrilleringen. Ge tilläggsdos om 150 mg i v om fortsatt VF/VT efter ytterligare 2 defibrilleringar.

A-HLR grafiska illustrationer


HLR algoritm för akuta traumafall


Barn-HLR


Om det inte finns några livstecken hos barnet: Starta hjärt- och lungräddning (HLR) med fem inblåsningar. Vid hjärtstopp hos barn ska du ge barnet 5 inblåsningar direkt och starta sedan HLR 15:2. Utför HLR under en minut innan du larmar 112 om ingen annan larmat. Barn har sällan rytmrubbningar, utan den vanligaste orsaken vid hjärtstopp hos barn är syrebrist. Gör sedan tre serier med 15 tryck och två inblåsningar. Larma. Fortsätt HLR med att växla mellan 15 kompressioner och två inblåsningar tills hjälp är på plats eller barnet andas normalt.

Läkemedel vid hjärtstopp hos barn

Ålder03 mån1 år5 år9 år12 år14 år15 år och äldre 
Vikt3 kg5 kg10 kg20 kg30 kg40 kg50 kg> 50 kg
Adrenalin (0,1 mg/ml)* 0,01 mg/kg, 0,1 ml/kg0.30.51234510ml
Amiodaron (15 mg/ml)* 5 mg/kg,
0,33 ml/kg
11.73710131720ml
Glukos 100 mg/ml, 2 ml/kg61020406080100ml
Ringer-Acetat 20 ml/kg601002004006008001000ml
Tribonat (0,5 mmol/ml) 2 ml/kg61020406080100100ml
Defibrillering 4 J/kg12204080120150-200150-200150-360J
Endotrakealtub inv. diameter33.5456777mm
*Amiodaron 50 mg/ml. 6 ml spädes med 14 ml glukos 50 mg/ml = 15 mg/ml

Hjärt- och lungräddning (HLR)

HLR ska pågå hela tiden. Gör inget uppehåll för kontroll av andning eller puls. Byt om möjligt av den som komprimerar varannan minut. Avsluta bara HLR om barnet börjar andas normalt. Tänk på att inte ta för lång tid mellan kompression och inblåsning.

Kontrollera i tur och ordning: Medvetande. Andning. Finns tecken på liv? Rör sig barnet, sväljer eller andas normalt? Ge sedan den hjälp som behövs.

 1. Är barnet vid medvetande? Ropa på barnet och nyp eller skaka det försiktigt i axlarna. Om barnet inte reagerar, ropa högt på hjälp från omgivningen. Lägg barnet på rygg.
 2. Andas barnet? Skapa öppen luftväg Se om bröst och buk rör sig och vilken färg barnet har.  Lyssna om luft strömmar ut och in genom mun och näsa. Känn luftströmmen mot din kind. Om barnet andas normalt: Lägg det i stabilt sidoläge. Fortsätt att kontrollera att barnet andas. Larma. Om barnet inte andas: Ge fem långsamma inblåsningar. Om det inte går att blåsa eller om bröstkorgen inte höjs vid inblåsning kan det sitta något föremål i barnets hals.

Öppen luftväg kan skapas på två olika sätt: Haklyft. Böj försiktigt barnets huvud bakåt genom att lägga ena handen på barnets panna. Lyft barnets haka med den andra handens pek- och långfinger. Hos yngre spädbarn är det viktigt att inte böja huvudet för långt bakåt. Böjs huvudet tillbaka för kraftigt är det risk att luftvägen blockeras. Underkäkslyft. Lägg ena handen på barnets panna.  Använd nu den andra handens tumme till att greppa tag om underkäkens blivande tandrad på det lilla barnet och undre tandraden på barn över ett år.  Håll pekfingret om hakspetsen och lyft hakan uppåt. Inblåsningar. Spädbarn noll till ett. Gör haklyft. Lägg din mun över barnets mun och näsa. Blås långsamt in luft under 1-1,5 sekund, fem gånger. Blås in så mycket luft att bröstkorgen höjs och sänks. Kontrollera tecken efter liv, rörelse, sväljning eller normal andning i samband med inblåsningarna.

Spädbarn noll till ett år

Babyn kan ligga på hårt underlag. Starta med fem inblåsningar. Använd pek- och långfingret och tryck på nedre tredjedelen av bröstbenet. Tryck 15 gånger, nästan två tryck per sekund. Varje gång trycker du ner babyns bröstkorg en tredjedel. Släpp upp bröstkorgen mellan trycken (kompressionerna). Efter 15 tryck gör du två inblåsningar. Sedan börjar du om på nytt, med 15 tryck följda av två inblåsningar. Om du är ensam, larma 112 efter tre serier med 15 tryck och två inblåsningar. Fortsätt därefter med hjärt- och lungräddning, 15 tryck och två inblåsningar, tills hjälpen är på plats eller barnet andas normalt.

Barn 1 år till pubertet

Täpp till näsborrarna med tumme och pekfinger. Lägg din mun över barnets mun och blås långsamt in luft under 1-1,5 sekund, fem gånger. Blås in så mycket luft att bröstkorgen höjs och sänks. Kontrollera tecken efter liv, rörelse, sväljning eller normal andning i samband med inblåsningarna.

 1. Visar barnet livstecken?

Om barnet visar tecken på liv men inte andas normalt: Gör 20 inblåsningar under en minut och ring sedan 112. Bär om möjligt med dig barnet till telefonen om du är ensam. Fortsätt sedan att ge inblåsningar. Omkring 20 inblåsningar per minut är lagom. Om barnet inte visar livstecken: Ge hjärt- och lungräddning (HLR).

Kortkod

Läkemedel under pågående HLR

Vid asystoli/bradykardi/PEA

 • Adrenalin 0,01 mg/kg omedelbart
 • Upprepa var fjärde minut

Vid VF/pulslös VT

 • Adrenalin 0,01 mg/kg efter tredje defibrilleringen. Upprepa var fjärde minut.
 • Amiodaron 5 mg/kg efter tredje defibrilleringen. Upprepa samma dos efter femte defibrilleringen.

Korrigera reversibla orsaker

 • Hypoxi
 • Hypovolemi
 • Hypotermi
 • Hyper/hypokalemi
 • Hypoglykemi
 • Tamponad
 • Tryckpneumothorax
 • Toxiska tillstånd
 • Tromboembolier

HLR till barn


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är A-HLR-Barn-191201-1024x545.png

Om det inte finns några livstecken hos barnet: Starta hjärt- och lungräddning (HLR) med fem inblåsningar. Gör sedan tre serier med 15 tryck och två inblåsningar. Larma. Fortsätt HLR med att växla mellan 15 tryck och två inblåsningar tills hjälp är på plats eller barnet andas normalt.

A-HLR barn – grafiska illustrationer


 • Handlingsplan-a-hlr-barn 2017
 • Handlingsplan-luftvagsstopp

 
×Storz