Narkosguiden

Läkemedel till barn. Parenteral administrering.

Hem » Kapitel » Läkemedel till barn. Parenteral administrering.

Författare:
Kai Knudsen

Uppdaterad:
16 juni, 2022

Här finner du läkemedel för barnanestesi och barnintensivvård. Här finns en läkemedelskalkylator för att snabbt hitta rätt doser av de läkemedel som vanligtvis används när man söver barn. Här finns dosering av parenterala läkemedel för barn som antibiotika och analgetika.

Vanliga parenterala läkemedel till barn

Vanliga parenterala läkemedel till barn

LäkemedelKoncentrationDos
Adenosin1 mg/ml100 μg/kg, ökas med 50 μg/kg för varje dossteg upp till 300 μg/kg. Snabb flush. Ges helst i CVK.
Adrenalin0,1 mg/mlFör anafylaxi: 1-2 μg/kg. Vid hjärtstopp: 10 μg/kg
Atropin0,5 mg/ml10 μg/kg. Max 0,5 mg/dos.
Betapred4 mg/ml0,2 mg/kg. Maxdos: PONV 4 mg Maxdos: anafylaxi 8 mg
Calciumglukonat0,5 ml/kgMax 10 ml/dos.
Fentanyl50 μg/ml1-2 μg/kg
Furosemid10 mg/ml0,1-0,5 mg/kg
Klonidin15 μg/ml1-2 μg/kg x 3-6/dygn.
Midazolam1 mg/ml0,05-0,1 mg/kg
Morfin1 mg/ml0,05-1 mg/kg
Naloxon0,02 mg/ml10-20 μg/kg (0.01-0.02 mg/kg) Upprepa vb med 2 min intervall
Nexium8 mg/ml0,5 mg/kg x 2
Nimotop (nimodipin)200 μg/ml20-30 μg/kg/h
Ondansetron2 mg/ml0,1 mg/kg. Max x 4/dygn.
Paracetamol10 mg/ml< 1 år eller 10 kg: 7,5 mg/kg > 1 år: 15 mg/kg. Max x 4/dygn
Solu-Cortef50 mg/ml5 mg/kg. Max 100 mg/dos.
Stesolid5 mg/ml0,2-0,3 mg/kg
Tavegyl1 mg/ml0,05 mg/kg. Max x 2/dygn. Ges långsamt.
Tribonat0,5 mmol/mlVikt x BE x 0,3 = mmol buffert. Börja ge halva mängden. Vid hjärtstopp: 2 mmol/kg.
Pulmicort0,25 mg/ml 0,25 mg x 2
Ventoline1 mg/ml alt 5 mg/ml0,15 mg/kg x 4 – 6 (max x 24) Max 5 mg/dos.
Micronefrin-RacepinephrineRacepinephrinestyrka: 22,5 mg/ml0,05 ml/kg/dos (max 0,75 ml/dos) < 5 kg 0,25 ml
Tänk på att dra upp läkemedel i så små sprutor som möjligt! Om dosen är <0,5 ml så dra upp i 1 ml spruta!
Detta är inga generella ordinationer utan ett hjälpmedel i arbetet med barn. Alla läkemedel ordineras skriftligt på dygnsjournalen med namn, styrka och mängd.

Dosering av infusioner till barn

Läkemedel i infusion till barn

LäkemedelKoncentrationInfusionsdosÖvrigt
Adrenalin20 μg/ml20-300 nanog/kg/minGes i CVK
Amiodarone- Cordarone15 mg/mlEv. uppladdning 5 mg/kg
ges under 1-4 timmar. Underhåll 0,3-1 mg/kg/h
Max 1200 mg/24 h
Total behandlingsdos 100 mg/kg
Dopamin2 mg/ml2,5-20 μg/kg/minGes i CVK
Furosemid10 mg/ml0,5-1 mg/kg/h
Kaliumklorid1 mmol/ml0,1-0,4 mmol/kg/hMax 15 mmol/h.
Klonidin15 μg/ml0,5-2 μg/kg/h
Midazolam<15 kg 1 mg/ml ≥15 kg 5 mg/ml0,05-0,2 mg/kg/hBolus: 0,05-0,1 mg/kg
Morfin<15 kg 0,1 mg/ml ≥15 kg 1 mg/ml5-30 μg/kg/hBolus: 0,05-0,1 mg/kg
Nimotop (nimodipin)200 μg/ml20-30 μg/kg/h
Noradrenalin20 μg/ml20-300 nanog/kg/minGes i CVK
Propolipid20 mg/ml1-4 mg/kg/hBarn >3 år. Bolus: 1-3 mg/kg
Fentanyl50 μg/ml0,5-1 μg/kg/timmaHögre doser kan behöva ges. max 6 μg/kg/timma.

Beräkna rätt läkemedelsdoser

Skriv in barnets vikt och få rekommenderade läkemedelsdoser för anestesi.

Gå till kalkylatorn här.

Maxdoser av lokalanestesimedel till barn


 • Lidokain: 5 mg/kg
 • Lidokain + adrenalin: 7 mg/kg
 • Ropivakain: 2-3 mg/kg
 • Mepivakain: 5 mg/kg
 • Bupivakain 2 mg/kg
 • Levobupivakain: 2 mg/kg

Gäller barn > 3 mån. Baseras på idealvikt

Maxdoser av lokalanestesimedel till barn

Doserat i ml efter vikt
Vikt (kg)Marcain 2,5 mg/mlMarcain 2,5 mg/ml + adrenalinMarcain 5 mg/mlMarcain 5 mg/ml + adrenalinXylocain 10 mg/mlXylocain 10 mg/ml + adrenalinCarbocain 5 mg/mlCarbocain 5 mg/ml + adrenalinVikt (kg)
108,0 ml12,0 ml--5 ml7,0 ml10 ml14,0 ml10
129,6 ml14,4 ml--6 ml8,4 ml12 ml16,8 ml12
14--5,6 ml8,4 ml7 ml9,8 ml14 ml19,6 ml14
16--6,4 ml9,6 ml8 ml11,2 ml16 ml22,4 ml16
18--7,2 ml10,8 ml9 ml12,6 ml18 ml25,2 ml18
20--8,0 ml12,0 ml10 ml14,0 ml20 ml28,0 ml20
22--8,8 ml13,2 ml11 ml15,4 ml22 ml30,8 ml22
24--9,6 ml14,4 ml12 ml16,8 ml24 ml33,6 ml24
26--10,4 ml15,6 ml13 ml18,2 ml26 ml36,4 ml26
28--11,2 ml16,8 ml14 ml19,6 ml28 ml39,2 ml28
30--12,0 ml18,0 ml15 ml21,0 ml30 ml42,0 ml30
32--12,8 ml19,2 ml16 ml22,4 ml32 ml44,8 ml32
34--13,6 ml20,4 ml17 ml23,8 ml34 ml47,6 ml34
36--14,4 ml21,6 ml18 ml25,2 ml36 ml50,4 ml36
38--15,2 ml22,8 ml19 ml26,6 ml38 ml53,2 ml38
40--16,0 ml24,0 ml20 ml28,0 ml40 ml56,0 ml40

Vanliga parenterala antibiotika till barn

LäkemedelKoncentrationDosKommentar
Abboticin10-15 mg/kg x 3Försiktighet vid nedsatt leverfunktion och vid hjärtsjukdom (arytmirisk). Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion, se ovan.
Bensyl PC100 mg/ml25-50 mg/kg x 3 (3g x 3) alt. 50-100 mg/kg x 4 (3 g x 4)
Cefotaxim100 mg/ml30 mg/kg x 3. (1g x 3) alt. 75-100 mg/kg x 3 (3 g x 3)
Ceftazidim100 mg/ml25 mg/kg x 3 (1 g x 3) alt. 50 mg/kg x 3 (2 g x 3) alt. 35 mg/kg x 3 (2 g x 3) Barn< 2 mån: 25 mg/kg x 2 Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min
Cefuroxim100 mg/ml20-30 mg/kg x 3 (0,75-1,5 g x 3)Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min
Clindamycin10 mg/kg x 3 (600 mg x 3)
Ej barn < 4 veckor
Cloxacillin50 mg/mlSpädes med sterilt vatten. Ges i CVK 3-5 min. Alt infusion i pvk: Späd då en gång till med NaCl 9mg/ml till 20 mg/ml. 20-30 min.
Meronem50 mg/ml40 mg/kg x 3 (2 g x 3) alt. 20 mg/kg x 3-4 (2 g x 3-4) alt. 10-20 mg/kg x 3 (0,5-1 g x 3)Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min.
Nebcina10 mg/ml7,5 mg/kg x 1.
Högre dos 8-10 -(12) mg/kg x1
kan användas vid CF och neutropen feber
Nebcina 40 mg/ml späds med NaCl 9
mg/ml alt Glukos 50 mg/ml. Infusion 20-60 min.
Vancocin5 mg/ml20 mg/kg x 2 (-3) (1 g x 2) ev x 3Spädes i två steg. Först stamlösning med sterilt vatten till 50 mg/ml. Därefter med NaCl 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml till 5 mg/ml. Infusion i minst 60 min.
Piperacillin/ Tazobactam80 mg/kg x 3-4 alt. 100 mg/kg x 3-4 (4 g x 3-4)
Rocephalin100 mg/kg x 1. (2 g x 1)
Zyvoxid10 mg/kg x 2 (600 mg x 2)(max 28 dagar)

Morfin och andra starka analgetika till barn


Perifera analgetika

 • Ketorolak (Toradol®) 0,3 mg/kg x 4 iv (ej < 3-6 mån, COX 1+2)
 • Parecoxib (Dynastat®) 0,5 mg/kg x 1 iv (ej < 3-6 mån COX 2)
 • Ibuprofen 7,5 mg/kg x 3-4 po (ej < 3 mån COX 1+2)
 • Paracetamol po 15 mg/kg x 4 (första 3 dygnen 20-25 mg/kg x 4)
 • Paracetamol iv 15 mg/kg x 4 (använd iv ffa första postoperativa dygnet)

Dosering av morfin till barn för postoperativ smärta

ÅlderLaddningsdos morfin (mg/kg)Kont. infusion morfin (μg/kg/h)
0 - 3 mån0.055 - 15
3 - 12 mån0.110 - 20
1 - 5 år0.1510 - 40
6 -12 år0.210 - 40
12 - 16 år0.2510 - 40

Dosering av morfin till barn

 Morfin 1 mg/ml iv
ÅlderDosering
<3 mån50 µg/kg (0,05 mg/kg = 0,05 ml/kg av Morfin 1 mg/ml)
3-12 mån100 µg/kg (0,1 mg/kg = 0,1 ml/kg av Morfin 1 mg/ml)
1-5 år150 µg/kg (0,15 mg/kg = 0,15 ml/kg av Morfin 1 mg/ml)
5-12 år200 µg/kg (0,20 mg/kg = 0,20 ml av Morfin 1 mg/ml)
12-15 år250 µg/kg (0,25 mg/kg = 0,25 ml/kg av Morfin 1 mg/ml)

Oxynorm till barn (postoperativ smärtbehandling)

Oxynorm 1 mg/ml
Oral lösning0,1-0,2 mg/kg (max 10 mg) upp till 4 ggr/dygn.
Ges vid svår opoidkänslig smärta.OBS! Minst en timmes övervakning efter senaste dos!

Fentanyl till barn

Fentanyl 50 µg/ml (0.05 mg/ml)
Intravenöst 1 µg/kg
I kontinuerlig infusion för sedering på IVA0,5-1 μg/kg/timma
Nasalt> 3 år 1,5 µg/kg

Naloxon i v till barn (Nexodal®)

Naloxon iv Dosering 2 µg/kgDosen kan upprepas vid behov
Vikt (kg)Lösning 20 µg/ml Lösning 0,4 mg/ml (barn > 20 kg)
3-5 kg0,3-0,5 ml
5-10 kg0,5-1,0 ml
10-20 kg1,0-2,0 ml
20-40 kg2,0-4,0 ml0,1-0,2 ml
40-80 kg4,0-8,0 ml0,2-0,4 ml

ePed – Läkemedelsinformation till patienter under 18 år


ePed är en nationell erfarenhets och evidensbaserad databas för barnläkemedel. Här finns i nuläget ca 300 regionövergripande läkemedelsinstruktioner godkända för användning på enheter på olika sjukhus som behandlar barn och ungdomar. ePed ger stöd vid ordination, iordningställande och administrering av läkemedel till barn. För att komma åt anvisningarna behöver man vara inloggad via sin sjukvårdshuvudman. För att finns anvisning för angivet läkemedel klicka här

Antiemetika till barn


PONV-risk

 • > 3 års ålder
 • Lång anestesitid
 • Ögon/ÖNH-kirurgi
 • Åksjuka
 • Tidigare PONV

Profylax

 • Propofolinduktion
 • Evakuera luft ur ventrikeln
 • Håll patienten väl syresatt

Behandling

 • Ondansetron iv 0,1 mg/kg (max 4 mg)
 • Betapred iv 0,2 mg/kg (max 4 mg)
 • Dridol (ej till barn < 2 år) iv 0,02 mg/kg (max 1,25 mg)

Ondansetron till barn

Intravenöst
Dosering 0,1 mg/kg
Dos intravenöst Dos per os
Dos per os
Vikt (kg) Lösning 2 mg/ml Vikt (kg) Lösning 0,8 mg/ml Tablett
≥1 mån: 0,1 mg/kg. Max 4 mg x 4 ≥1 mån: 0,2 mg/kg.Max 8 mg x 4
8-14 kg1 mg = 0,5 ml< 15 kg 2 mg = 2,5 ml 2 mg
15-24 kg 2 mg = 1 ml15-30 kg 4 mg = 5 ml 4 mg
25-34 kg 3 mg = 1,5 ml> 30 kg 8 mg = 10 ml 8 mg
>35 kg 4 mg = 2 ml

Antiemetika till barn

Betametason 4 mg/mlIntravenös injektion  
Dosering0,2 mg/kg Maxdos 4 mg x 1
Metoklopramid 5 mg/ml Intravenös injektion Barn ≥ 1 år
Dosering0,15 mg/kg/dosMaxdos 10 mg x 3
Phenergan 25 mg/mlBarn ≥ 1 år
Intravenöst 0,5 mg/kg.
OraltTablett eller LösningBarn ≥ 1 år. Maxdos 25 mg x 4
Droperidrol (Dridol) 2,5 mg/mlIntravenöst 0,010-0,075 mg/kg. Maxdos 1,25 mg x 4-6

Premedicinering med intranasalt sufentanil till barn


Indikation

Barn som skall få anestesi där sedering anses lämpligt före induktionen.

Kontraindikation

Pågående näsblödning eller annan nasal obstruktion.

Administrering av sufentanil intranasalt förutsätter närvaro av anestesipersonal, möjlighet till kontinuerlig övervakning och eventuellt ventilationsunderstöd.

Effekt

Sedation uppnås vanligen inom 10 – 15 minuter och maximal analgetisk effekt uppträder efter 20 – 25 minuter. Hos vissa patienter kan effekten inträffa inom några minuter.

Dosering/Administrering

 • Sufentanil 1 mikrogram/kg (50 mikrogram/ml) ges med 2 ml sprutansluten Mucosal Aerosol Device (MAD). Använd Luer Lock-sprutan för att förhindra att MAD lossnar under injektionen.
 • Total dos 1 – 2 mikrogram/kg: Halva dosen administreras i varje näsborre.
 • Ge en spruta med 0,1 – 0,2 ml åt gången. Vid appliceringen sikta uppåt inne i näsborren i riktning mot ögonen (i kraniell riktning).
 • Applicera i båda näsborren så snabbt som möjligt. Viktigt att använda kraft på kolven för att uppnå aerosol.
 • Osäker effekt vid större volym, då en del av dosen passerar förbi nässlemhinnan och sväljes.

Doseringstabell

Sufentanil nasalt till barn

KiloMikrogramVolym (ml)
10200.4
13260.5
15300.6
18360.7
20400.8
23460.9
25501
28561.1
30601.2
35701.4
40801.6
45901.8
501002
551102.2
601202.4

Referenser

 1. Bayrak F, Gunday I, Memis D, Turan A. A comparison of oral midazolam, oral tramadol, and intranasal sufentanil premedication in pediatric patients. J Opioid Manag. 2007 Mar-Apr;3(2):74-8.
 2. Zedie N, Amory DW, Wagner BK, O’Hara DA. Comparison of intranasal midazolam

Inhalation av racemiskt adrenalin

Späd med koksalt till en volym av 2 ml för nebulisering
KroppsviktRacepinephrine (22,5 mg/ml)
Volym för inhalation (ml)
< 5 kg0,25 ml
5-10 kg0,3 ml
10-15 kg0,5 ml
15-20 kg0,7 ml

Inhalation

Avsvällande + bronkdilatation:

 • Späd med fysiologisk koksalt (NaCl) till minst 2 ml
 • Adrenalin 1 mg/ml
  • < 2 år:  1 mg
  • ≥ 2 år: 2 mg
 • Racepinephrine (0,4 mg/kg) 22,5 mg/ml. (Ingen fördel jämfört med adrenalin – doseras i dubbel dos jämfört med adrenalin)

Bronkdilatation

 • Ventoline 5 alt 1 mg/ml 0,15 mg/kg x 4-6 max 5 mg/dos
 • Atrovent 0,25 mg/ml < 12 år: 0,25 mg ≥12 år: 0,5 mg

Steroidschema (kortisonschema) för barn


Betapredschema för barn rekommenderas till barn < 30 kg. För barn som väger 30-60 kg rekommenderas halvt vuxenschema. Barn över 60 kg räknas som vuxna och rekommenderas vuxenschema.

Injektion Betapred (betametason) 1 mg/mlDos (ml)Dos (mg)
Dag 12 ml x 22 mg x 2
Dag 22 ml x 22 mg x 2
Dag 31 ml x 21 mg x 2
Dag 41 ml x 21 mg x 2
Dag 5 0,5 ml x 10,5 mg x 1
Dag 6 0,5 ml x 10,5 mg x 1
PeroraltTablett 0,5 mgDos (mg)
Dag 14 st x 22 mg x 2
Dag 24 st x 22 mg x 2
Dag 32 st x 21 mg x 2
Dag 42 st x 21 mg x 2
Dag 51 st x 10,5 mg x 1
Dag 61 st x 10,5 mg x 1
Spädning av lösning 4 mg/ml: 1 ml späds med 3 ml NaCl = 1 mg/ml.

 
×Storz