Thoraxanestesi

Hem » Thoraxanestesi

Thoraxanestesi

Thoraxanestesi - kort översikt Anestesi vid aortastenos Undvik takykardi - sikta mot 60-80 slag/minBibehåll sinusrytmBibehåll preloadUndvik blodtrycksfall – bibehåll SVR Anestesi vid aortainsufficiens Filled - Fast - ForwardHög -> normal hjärtfrekvens (90/min) - ev betaagonist...

Läs mer om Thoraxanestesi

Cirkulationssvikt och inotropa läkemedel

Cirkulationssvikt och blodtryckshöjande behandling Med inotrop behandling avses intravenös vasopressorbehandling med potenta kortverkande vasoaktiva läkemedel. Läkemedlen som vanligen används är syntetiska snabbverkande katekolaminer. Dessa läkemedel ges intravenöst intermittent...

Läs mer om Cirkulationssvikt och inotropa läkemedel