Regionalanestesi

Hem » Regionalanestesi

Epiduralanestesi

Epiduralanestesi - teknik Epiduralanestesi även kallad EDA, ryggbedövning eller epidural, är en form av regionalbedövning med injektion av lokalbedövning i epiduralrummet. Bedövningen injiceras vanligen via en kateter som inlagts genom en lite tjockare nål, som är ca 9 cm lång. B...

Läs mer om Epiduralanestesi

Spinalanestesi

Spinalanestesi - teknik och nålar Spinalanestesi ("ryggbedövning"), även kallad subaraknoidalblockad, intraduralblockad och LSA, är en form av regionalbedövning med injektion av lokalbedövning i subaraknoidalrummet, genom en fin nål, vanligen 9 cm lång. Punktionen görs antingen m...

Läs mer om Spinalanestesi

Regionalanestesi. Nervblockader & dosering

Adduktorkanalblockad/Subsartorius blockad Kroppsläge: Plant ryggläge Indikation: Blockad av n saphenus. Kirurgi med vena saphena stripping. Adjuvans vid medial fot-/fotledskirurgi i kombination med n. ischiadicus blockad och analgesi för knäoperation i kombination med annan smärt...

Läs mer om Regionalanestesi. Nervblockader & dosering

Lokalanestesimedel. Toxicitet och maxdoser.

Lokalanestesimedel Lokalanestesimedel används för att bedöva områden i kroppen för att utföra kirurgiska ingrepp, smärtsamma undersökningar eller för att enbart ge smärtlindring. Lokalanestesimedel indelas farmakologiskt i två grupper; aminoestrar och aminoamider. Estrar har gene...

Läs mer om Lokalanestesimedel. Toxicitet och maxdoser.

Utsättning av antikoagulation inför ryggbedövning

Utsättningstider av antikoagulation inför ryggbedövning
LäkemedelSubstansRekommenderad tid från intag av farmaka till ryggbedövning/manipulationRekommenderad tid från ryggbedövning/manipulation till intag av farmaka
Fragmin ≤ 5000 E
Fragmin > 5000 E
Dalteparin
10 timmar
24 timmar
6 timmar rekommenderas (2-4 timmar vanlig praxis)
ArixtraFondaparinux 36 timmar6 timmar
XareltoRivaroxaban2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
Waran **Warfarin 1-4 dagar dosberoendeÅterinsätt efter borttagande av epidural kateter
ASAAcetylsalicylsyra 12 timmar hos patienter med indikation sekundärprevention
3 dagar hos övriga
Återuppta så snart som möjligt efter kirurgi
VoltarenDiklofenak 12 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
ToradolKetorolak 24 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
Naproxen Naproxen 48 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
PlavixClopidogrel 5 dagarEfter bortagande av kateter
TiclideTiclopidin 5 dagarEfter bortagande av kateter
EfientPrasurgrel 7 dagar enl. SSTHS kliniska rådEfter bortagande av kateter
EliquisApixaban2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
PradaxaDabigadran 2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
Brilique)Tiacagrelor 5 dagar6 timmar
Länk till Rekommendationer om utsättning av antikoagulantia inför neuroaxial blockad, epidural och spinal. Klicka här! 

Läs mer om Utsättning av antikoagulation inför ryggbedövning