Preoperativ bedömning / Premedicinering / Postoperativ vård

Hem » Preoperativ bedömning / Premedicinering / Postoperativ vård

Preoperativ bedömning. Premedicinering vuxna/barn

Preoperativ bedömning Vid den preoperativa bedömningen värderar man patientens hälsa och bestämmer utifrån den aktuella kirurgin vilken typ av anestesi patienten skall få. Man informerar patienten i det preoperativa samtalet om det perioperativa förloppet. Man ordinerar vilken pr...

Läs mer om Preoperativ bedömning. Premedicinering vuxna/barn

Postoperativ vård

Postoperativ vård och behandling Rekommenderade uppvakningstider på postop
Neurokirurgiska ingreppRekommenderad tid på postop
Baklofenpump med uppstartNatt (Kontroll av armstyrka och RLS )
Bakre skallgropsingreppNatt
ChiariNatt
Embolisering av aneurysmNatt
Embolisering AVM + kärlmissbildningNatt Obs sängläge 1:a dygnet.
Epilepsi kirurgiNatt
Extirpation av AVM transkranielltNatt
Fenestrering av intrakraniell cystaNatt
Fjättring av ryggmärg/Tetherd cordNatt
HypofystumörNatt
Kranioplastik akrylatNatt
Shunt Vp/Va barnNatt
Shunt Vp/Va uttagNatt
Skallangiografi med interventionNatt
Sterotaktisk hjärnelektrod vid Parkinsons sjukdomNatt
SAB SubarachnoidalblödningNatt
TCNatt
TMSNatt
Vagusnervsstimulator inläggningNatt
Ballongkompression7 h
Kroniskt subduralhematom>7 h och 1 h efter drän tagits ut
Hydrocefalus ventrikulostomi>6 h + CT
Shunt Vp/Va inläggning>6 h + CT
Shunt Vp/Va revisionse Pm
Baklofenpump inläggning ej start4 h
Batteribyte i stimuleringssystem4 h
SCS-system batteribyte4 h
SCS-system uttag4 h
Vagusnervsstimulator batteribyte4 h
Floating 22 h
Skallangio utan intervention2 h obs kontrollera instick
Spinal angiografi2 h obs kontrollera instick
Ortopedi
Cervikal dekompression bakre6 h
Främre cervikalt diskbråck en nivå3-4 h
Främre cervikalt diskbråck flera nivåerFörlängd uppvakningstid
Cervikal dekompression främre en nivå2 h
Cervikal dekompression främre flera nivåer6 h
Lumbalt diskbråckEnkelt uppvak
Bakre fusion med fusion/fixation elektivt6-8 h
Intrathekal smärtbehandlingNatt
Lumbal dekompression2 h
Mutarsprotes höft12 h
Osteotomi - RyggNatt
HemipelvectomiNatt
Sacrum amputationNatt
Neuroscolios2 dygn
Scolios6 timmar
Kirurgi
Thyreoidea kirurgi2 h
Gastroplastik4 h
Adrenalectomi-feochromocyt lap/öppet4-6/6-10 h
Thoracoabdominell kirurgi (oesofagusresektion)2 dygn
Whipple1 dygn
IleusEnkelt uppvak (2-3 h) vid gott hälsoläge
Nephrectomi donatorEnkelt uppvak (2-3 h)
NjurtransplantationEnkelt uppvak (2-3 h)
Plastikirurgi
Diep (dubbla)Natt
Lefort I3 h
Lefort I komplicerad6 h
Sagittal split3-6 h
LambåkirurgiVarierande
ÖNH
Tonsill2 h
Radikal neckNatt
Radiologiska ingrepp (röntgen)
Kemo embolisering2-4 h
Hypertem perfusion6-8 h
EVAR okomplicerad4-6 h
CarcinoidOfta natt
Leverartärembolisering10-12 h
Leverartärembolisering kemo2 h
Portaembolisering2 h
Njurartärembolisering10 h
RF-Ablation lever-njure2 h
TIPS enklaEnkelt uppvak (2-3 h)
PTCEnkelt uppvak (2-3 h)
Kärlkirurgiska ingrepp
Femo by pass6-8 h
TEA carotis6 h
Urologiska ingrepp
Ralph2 h
Nephrectomi öppen6-12 h
Nephrectomi laparoscopisk6 h
Njurresektion6-12 h
Adenomenukleation6-12 h
BrickerdeviationNatt
Cystectomi och ileocystoplastik6-12 h
Kocks reservoar/nippelrevisionNatt
Nephrouretärektomi6-12 h
Transvesikal adenomenukleation12 h
Njurbäckenplastik6-12 h
Postoperativ övervakning efter spinalanestesi Förväntad (men ej garanterad) motorisk blockad efter spinalanestesi: Marcain Tung: 2 timmarMarcain Spinal: 3 timmarMarcain...

Läs mer om Postoperativ vård