Monitorering / Hemodynamik / Ultraljud

Här beskrivs olika system för monitorering och övervakning av central hemodynamik, respiration och vakenhet. Inläggning och skötsel av CVK. Ultraljudsdiagnostik av hjärta och lungor. SBAR och Triage.

Hem » Monitorering / Hemodynamik / Ultraljud

Hemodynamisk övervakning

Hemodynamisk övervakning Standardövervakning av hemodynamiken vid en anestesi är noninvasivt uppmätt blodtryck, puls, EKG och syremättnad. Vid instabil patient eller större kirurgi uppmäts invasivt blodtryck via en artärkateter och eventuellt centralt ventryck (CVP) via en centra...

Läs mer om Hemodynamisk övervakning

Medvetandegradering och sedering

Sedering av IVA-patient Sedering av intensivvårdspatienter ges efter patientens behov av lugn och smärtfrihet och anpassas efter pågående medicinska behandlingar och ingrepp. Sederingen anpassas alltid efter dygnsrytmen. Målsättningen är att ge patienten största möjlighet att var...

Läs mer om Medvetandegradering och sedering

Triage och RETTS

Triage De flesta triage eller beslutsstöd innehåller någon form av primär sortering av patienter med olika behov av akutsjukvård där uppdelningen baseras på olika skalor som anger den beräknade/bedömda aktuella medicinska risken att vänta på medicinsk bedömning av läkare eller me...

Läs mer om Triage och RETTS

SBAR – verbalt rapporteringsinstrument

SBAR SBAR är ett internationellt etablerat kommunikationsredskap för rapporteringssituationer i sjukvården. Det är ett enkelt och effektivt sätt att kommunicera på ett strukturerat sätt, speciellt i situationer med svårt sjuka patienter eller i kritiska moment när omedelbar uppmä...

Läs mer om SBAR – verbalt rapporteringsinstrument

Central venkateter (CVK läggning)

CVK - inläggning och skötsel I Sverige läggs mer än 30 000 centrala venkatetrar (CVK) varje år. Kateterisering av centrala vener har beskrivits i vetenskapliga publikationer sedan tidigt 1900-tal och katetermaterial, inläggningstekniker och användningsområden har utvecklats under...

Läs mer om Central venkateter (CVK läggning)

Ultraljud hjärta (Ekokardiografi/UCG) och FATE

Grundläggande principer för ultraljud hjärta (UCG) Vid tvådimensionell ekokardiografi (UCG) skickas ultraljudsstrålar successivt ut i olika riktningar från undersökningssonden (sändaren/proben). Ultraljudsmaskinen kan beräkna reflektionsdjupet genom att hålla reda på hur länge lj...

Läs mer om Ultraljud hjärta (Ekokardiografi/UCG) och FATE

Ultraljud buk – eFAST

Utvidgad ultraljudsundersökning av traumafall (eFAST) EFAST är en ultraljudsundersökning av buk och thorax (extended - utvidgad) som är användbar för att styra behandlingen av traumapatienter när CT-röntgen ännu inte utförts (t.ex. prehospitalt eller på akuten) eller anses olämpl...

Läs mer om Ultraljud buk – eFAST

Ultraljud lungor och thorax

Ultraljud lungor och thorax Ultraljud har länge använts för att diagnosticera pleuravätska, men inom intensivvården i händerna på anestesiologer är det ett relativt nytt kliniskt användbart och lättillgängligt instrument för att undersöka sjukdomar och skador i både lungor o...

Läs mer om Ultraljud lungor och thorax

Diagnosregistrering lathund

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom intensivvården i Sverige Detta dokument innehåller ICD-10-SE-diagnoser för: a) Vanligt förekommande diagnoser inom  allmän intensivvård och thorax intensivvård (IVA och TIVA) b) Vanligt förekommande diagnoser inom barninten...

Läs mer om Diagnosregistrering lathund