Förgiftningar

Här beskrivs principer för omhändertagandet av en patient med akut förgiftning. Här beskrivs akuta läkemedelsförgiftningar, förgiftning med biologiska toxiner som ormgift, marina förgiftningar, alkohol, bensodiazepiner, narkotika och olika droger. Här kan du läsa om cannabis, kokain, ecstasy, GHB m m.

Hem » Förgiftningar

Akuta förgiftningar – akut omhändertagande

Omhändertagande av patient med akut förgiftning De flesta förgiftningar är självförvållade men inte alla. Akut förgiftning kan orsakas av läkemedel och droger men även gaser, kemikalier, svampar och andra typer av biologiska toxiner. En primär bedömning bör försöka fastställa om...

Läs mer om Akuta förgiftningar – akut omhändertagande

Droger och narkotika – missbruk och överdoser

Cannabis Det uppskattas att 147 miljoner människor världen över använder cannabis. Vanligast tycks användningen vara i Nya Zeeland, Australien och USA. Cannabis används också i stor utsträckning i Europa där 14,6 miljoner, eller 11,2 procent av alla unga vuxna (15–34 år), använt...

Läs mer om Droger och narkotika – missbruk och överdoser

Biologiska toxiner och marina förgiftningar

Ormbett Bett av giftorm i Sverige sker i huvudsak av huggorm (Vipera berus) som är den enda giftiga art som förekommer naturligt i landet. Ormbett inträffar vanligast längs med kusterna, framför allt sommartid. Cirka 70 patienter per år läggs in på sjukhus i Sverige för vård efte...

Läs mer om Biologiska toxiner och marina förgiftningar