Barnanestesi

I detta kapitel beskrivs genomgående barnanestesins olika delar. Här hittar du rätt tubstorlekar, rätt läkemedel och rätt doser för barn i olika åldrar och olika vikter.

Hem » Barnanestesi

Barnanestesi

Premedicinering till barn. Sedering av barn. Det finns en mängd olika läkemedel som används i premedicinering till barn för att få analgesi och anxiolys. Huvudprincipen är att dessa läkemedel skall vara smärtstillande och avslappnande. Det allmänna preoperativa omhändertagandet a...

Läs mer om Barnanestesi

Läkemedel till barn. Parenteral administrering.

Vanliga parenterala läkemedel till barn

Vanliga parenterala läkemedel till barn

LäkemedelKoncentrationDos
Adenosin1 mg/ml100 μg/kg, ökas med 50 μg/kg för varje dossteg upp till 300 μg/kg. Snabb flush. Ges helst i CVK.
Adrenalin0,1 mg/mlFör anafylaxi: 1-2 μg/kg. Vid hjärtstopp: 10 μg/kg
Atropin0,5 mg/ml10 μg/kg. Max 0,5 mg/dos.
Betapred4 mg/ml0,2 mg/kg. Maxdos: PONV 4 mg Maxdos: anafylaxi 8 mg
Calciumglukonat0,5 ml/kgMax 10 ml/dos.
Fentanyl50 μg/ml1-2 μg/kg
Furosemid10 mg/ml0,1-0,5 mg/kg
Klonidin15 μg/ml1-2 μg/kg x 3-6/dygn.
Midazolam1 mg/ml0,05-0,1 mg/kg
Morfin1 mg/ml0,05-1 mg/kg
Naloxon0,02 mg/ml10-20 μg/kg (0.01-0.02 mg/kg) Upprepa vb med 2 min intervall
Nexium8 mg/ml0,5 mg/kg x 2
Nimotop (nimodipin)200 μg/ml20-30 μg/kg/h
Ondansetron2 mg/ml0,1 mg/kg. Max x 4/dygn.
Paracetamol10 mg/ml< 1 år eller 10 kg: 7,5 mg/kg > 1 år: 15 mg/kg. Max x 4/dygn
Solu-Cortef50 mg/ml5 mg/kg. Max 100 mg/dos.
Stesolid5 mg/ml0,2-0,3 mg/kg
Tavegyl1 mg/ml0,05 mg/kg. Max x 2/dygn. Ges långsamt.
Tribonat0,5 mmol/mlVikt x BE x 0,3 = mmol buffert. Börja ge halva mängden. Vid hjärtstopp: 2 mmol/kg.
Pulmicort0,25 mg/ml 0,25 mg x 2
Ventoline1 mg/ml alt 5 mg/ml0,15 mg/kg x 4 – 6 (max x 24) Max 5 mg/dos.
Micronefrin-RacepinephrineRacepinephrinestyrka: 22,5 mg/ml0,05 ml/kg/dos (max 0,75 ml/dos) < 5 kg 0,25 ml
Tänk på att dra upp läkemedel i så små sprutor som möjligt! Om dosen är <0,5 ml så dra upp i 1 ml spruta!
Detta är inga generella ordinationer utan ett hjälpmedel i arbetet med barn. Alla läkemedel ordineras skriftligt på dygnsjournalen med namn, styrka och mängd.
Dosering av infusioner till barn

Läkemedel i infusion till barn

LäkemedelKoncentrationInfusionsdosÖvrigt
Adrenalin20 μg/ml20-300 nanog/kg/minGes i CVK
Amiodarone- Cordarone15 mg/mlEv. uppladdning 5 mg/kg
ges under 1-4 timmar. Underhåll 0,3-1 mg/kg/h
Max 1200 mg/24 h
Total behandlingsdos 100 mg/kg
Dopamin2 mg/ml2,5-20 μg/kg/minGes i CVK
Furosemid10 mg/ml0,5-1 mg/kg/h
Kaliumklorid1 mmol/ml0,1-0,4 mmol/kg/hMax 15 mmol/h.
Klonidin15 μg/ml0,5-2 μg/kg/h
Midazolam<15 kg 1 mg/ml ≥15 kg 5 mg/ml0,05-0,2 mg/kg/hBolus: 0,05-0,1 mg/kg
Morfin<15 kg 0,1 mg/ml ≥15 kg 1 mg/ml5-30 μg/kg/hBolus: 0,05-0,1 mg/kg
Nimotop (nimodipin)200 μg/ml20-30 μg/kg/h
Noradrenalin20 μg/ml20-300 nanog/kg/minGes i CVK
Propolipid20 mg/ml1-4 mg/kg/hBarn >3 år. Bolus: 1-3 mg/kg
Fentanyl50 μg/ml0,5-1 μg/kg/timmaHögre doser kan behöva ges. max 6 μg/kg/timma.
Beräkna rätt läkemedelsdoser Skriv in barnets vikt och få rekommenderade läkemedelsdoser för anestesi. Gå till kalkylatorn här. Maxdose...

Läs mer om Läkemedel till barn. Parenteral administrering.