Anestesi

Generell anestesi eller med ett enklare ord ”narkos” utgörs av ett tillstånd av inducerad och reversibel medvetslöshet (”hypnos”) och smärtfrihet (”anestesi”) som ofta benämns som ”balanserad anestesi”. Här beskrivs anestesin olika komponenter och hur man söver på olika vis.

Hem » Anestesi

Luftvägshantering

Basal luftvägshantering, intubering och anestesiutrustning Fri luftväg är fundamentalt i all akutmedicinsk verksamhet i omhändertagandet av svårt sjuka patienter. Syrgasbrist till följd av ofri luftväg är den enskilt viktigaste anestesirelaterade orsaken till allvarlig skada elle...

Läs mer om Luftvägshantering

Generell anestesi – narkos

Balanserad anestesi Generell anestesi eller med ett enklare ord ”narkos” utgörs av ett tillstånd av inducerad, reversibel och kontrollerad medvetslöshet (”hypnos”) och smärtfrihet (”anestesi”) som ofta benämns som ”balanserad anestesi”. Tillståndet kontrolleras och justeras av an...

Läs mer om Generell anestesi – narkos

Generell anestesi – läkemedel och narkosmedel

Sevofluran (Sevorane®) Sevofluran är en halogenerad metylisopropyleter. Det är ett inhalationsanestesimedel som används för induktion och underhåll av allmän anestesi. Sevofluran tillförs efter förgasning via mask, larynxmask eller endotrakealtub. Indikation Induktion och underhå...

Läs mer om Generell anestesi – läkemedel och narkosmedel

Inhalationsanestesi – Söva med gas

Inhalationsanestesi – Narkos - Generell anestesi Metoden att söva människor med gas, generell anestesi har en lång tradition och flera olika anestesigaser har använts genom åren.  Vanligen används halogenerade derivat av eter (inhalationsanestesimedel) enbart eller i kombina...

Läs mer om Inhalationsanestesi – Söva med gas

Intravenös anestesi – TIVA/TCI

Intravenös anestesi Intravenös anestesi (TIVA/TCI) innebär en komplett anestesiform hanterad enbart med intravenösa läkemedel utan inhalationsanestesimedel. Anestesiformen styrs normalt helt och hållet med infusionspumpar men doseringen kan kompletteras med manuellt givna doser a...

Läs mer om Intravenös anestesi – TIVA/TCI

Intravenös anestesi – farmakologi och läkemedel

Läkemedel för total intravenös anestesi Här nedan följer en kort sammanfattning av vanliga läkemedel för intravenös anestesi. Därefter presenteras läkemedlen igen i detaljerat format. Propofol (Diprivan®, Propolipid®, Recofol®, Propofol) Propofol är ett hypnotikum som används båd...

Läs mer om Intravenös anestesi – farmakologi och läkemedel

Neuromuskulär blockad – Muskelrelaxantia

Muskelrelaxantia Muskelrelaxerande läkemedel ger en neuromuskulär blockad genom aktivitet i den neuromuskulära kopplingen i tvärstrimmig muskulatur som styr kraften i muskler och andning. Muskelrelaxantia används för att underlätta för kirurgi i samband med allmän kirurgi särskil...

Läs mer om Neuromuskulär blockad – Muskelrelaxantia

Grafiska doseringskort för intravenös anestesi

Standardanestesi Här nedan ser du en kronologisk dosguide för en konventionell anestesi med induktion för hand. Individuell hänsyn måste tas till patientens kondition och ålder samt ingreppets art och duration. Denna guide kan utgöra en "bas" för en vanlig intubationsnarkos för d...

Läs mer om Grafiska doseringskort för intravenös anestesi

Obstetrisk anestesi

Förlossningsepidural Kontraindikationer Hudinfektion lokaltHemostasrubbningHypovolemi Teknik Läggandet av EDA görs helst med patienten i sittande vilket i regel ger bättre förutsättningar för en smidig och lyckad inläggning jämfört med att behålla patienten i liggande. En bra pos...

Läs mer om Obstetrisk anestesi

Anestesidjupsmonitorering

Anestesidjupsmonitorering Vakenhetsmätning eller anestesidjupsmonitorering har blivit en integrerad del av modern anestesi. Tidigare och fortfarande används i stor utsträckning enbart klinisk bedömning av patientens anestesidjup under anestesi. Man bedömer puls, blodtryck, rörels...

Läs mer om Anestesidjupsmonitorering

Antiemetika

Postoperativt illamående - PONV Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) har länge varit ett betydande problem inom anestesi och intensivvård. Faktum är att detta problem är det som mest oroar många patienter inför deras förestående anestesi. I det preoperativa samtalet är...

Läs mer om Antiemetika