Quantcast

Postoperativ vård

Rekommenderade uppvakningstider på postop

Observera att avvikelser kan förekomma med hänsyn till patientens individuella hälsotillstånd
Neurokirurgiska ingreppRekommenderad tid på postop
Baklofenpump med uppstartNatt (Kontroll av armstyrka och RLS )
Bakre skallgropsingreppNatt
ChiariNatt
Embolisering av aneurysmNatt
Embolisering AVM + kärlmissbildningNatt Obs sängläge 1:a dygnet.
Epilepsi kirurgiNatt
Extirpation av AVM transkranielltNatt
Fenestrering av intrakraniell cystaNatt
Fjättring av ryggmärg/Tetherd cordNatt
HypofystumörNatt
Kranioplastik akrylatNatt
Shunt Vp/Va barnNatt
Shunt Vp/Va uttagNatt
Skallangiografi med interventionNatt
Sterotaktisk hjärnelektrod vid Parkinsons sjukdomNatt
SAB Subarachnoidalblödning Natt
TCNatt
TMSNatt
Vagusnervsstimulator inläggningNatt
Ballongkompression7 h
Kroniskt subduralhematom >7 h och 1 h efter drän tagits ut
Hydrocefalus ventrikulostomi>6 h + CT
Shunt Vp/Va inläggning>6 h + CT
Shunt Vp/Va revisionse Pm
Baklofenpump inläggning ej start4 h
Batteribyte i stimuleringssystem4 h
SCS-system batteribyte4 h
SCS-system uttag4 h
Vagusnervsstimulator batteribyte4 h
Floating 22 h
Skallangio utan intervention2 h obs kontrollera instick
Spinal angiografi2 h obs kontrollera instick
Ortopedi
Cervikal dekompression bakre 6 h
Främre cervikalt diskbråck en nivå3-4 h
Främre cervikalt diskbråck flera nivåerFörlängd uppvakningstid
Cervikal dekompression främre en nivå 2 h
Cervikal dekompression främre flera nivåer6 h
Lumbalt diskbråckEnkelt uppvak
Bakre fusion med fusion/fixation elektivt6-8 h
Intrathekal smärtbehandling Natt
Lumbal dekompression 2 h
Mutarsprotes höft 12 h
Osteotomi - Rygg Natt
Hemipelvectomi Natt
Sacrum amputationNatt
Neuroscolios2 dygn
Scolios6 timmar
Kirurgi
Thyreoidea kirurgi 2 h
Gastroplastik4 h
Adrenalectomi-feochromocyt lap/öppet4-6/6-10 h
Thoracoabdominell kirurgi (oesofagusresektion)2 dygn
Whipple 1 dygn
Ileus Enkelt uppvak (2-3 h) vid gott hälsoläge
Nephrectomi donatorEnkelt uppvak (2-3 h)
NjurtransplantationEnkelt uppvak (2-3 h)
Plastikirurgi
Diep (dubbla)Natt
Lefort I3 h
Lefort I komplicerad 6 h
Sagittal split3-6 h
Lambåkirurgi Varierande
ÖNH
Tonsill2 h
Radikal neck Natt
Radiologiska ingrepp (röntgen)
Kemo embolisering2-4 h
Hypertem perfusion 6-8 h
EVAR okomplicerad4-6 h
CarcinoidOfta natt
Leverartärembolisering10-12 h
Leverartärembolisering kemo2 h
Portaembolisering2 h
Njurartärembolisering10 h
RF-Ablation lever-njure 2 h
TIPS enkla Enkelt uppvak (2-3 h)
PTCEnkelt uppvak (2-3 h)
Kärlkirurgiska ingrepp
Femo by pass6-8 h
TEA carotis 6 h
Urologiska ingrepp
Ralph2 h
Nephrectomi öppen6-12 h
Nephrectomi laparoscopisk 6 h
Njurresektion6-12 h
Adenomenukleation 6-12 h
BrickerdeviationNatt
Cystectomi och ileocystoplastik6-12 h
Kocks reservoar/nippelrevisionNatt
Nephrouretärektomi6-12 h
Transvesikal adenomenukleation 12 h
Njurbäckenplastik 6-12 h

Postoperativ övervakning efter spinalanestesi

Rekommenderade övervakningstider efter spinalanestesi

Förväntad (men ej garanterad) motorisk blockad: Marcain Tung: 2 timmar, Marcain Spinal: 3 timmar, Marcain Spinal + Catapresan: ca 5 timmar. Övervakningstiderna tar hänsyn till nedanstående tillsatser av läkemedel givna spinalt
  AndningsövervakningÖvervakning av motorik enligt BromageBromage-skalan
Marcain -8 timmar0 = kan lyfta benet med sträckt knä
Fentanyl 6 timmar-1 = kan böja i knäled
Morfin 12 timmar-2 = kan böja i fotled
Catapresan - 10 timmar3 = kan inte böja i fotleden, paralys

Bedömning av utskrivningsklar patient

Utskrivningskriterier

  • Andningsfrekvens 10-20/min
  • Uppvakningspoäng ≤ 2 för patient över 12 års ålder
  • Ingen delpoäng i uppvakningskurvan 2 eller högre
  • Inga intravenösa opioider givna inom 15 minuter före utskrivning

Uppvakningspoäng för bedömning av utskrivningsklar patient postoperativt

Vakenhet 
Helt vaken 0
Vaknar på tilltal1
Reagerar på tilltal2
Pulsoxymetri
>93% utan syrgastillförsel0
>90% med syrgastillfrösel1
<90% utan syrgastillförsel2
Cirkulation
SAP ± 20 mmHg jmf med före anestesi0
SAP ± 20-50 mmHg jmf med före anestesi1
SAP ± 50 mmHg jmf före anestesi2
Rörlighet på uppmaning
Rör på samtliga extremiteter0
Rör på 2 extremiteter (patienter med spinal ska rörligheten motsvara Bromage 0-1)1
Rör inga extremiteter2
Temperatur
>36.0°C eller <38.0°C0
>35.5°C eller <38.5°C1
>35.5°C eller <38.5°C2
Smärta
VAS 0-10
VAS 2-31
VAS >32

NEWS-poäng bör dokumenteras i datajournalen under en egen rubrik. NEWS-poäng >5 bör följas av en kommentar och åtgärd, vilket är en läkarordination.

Övervakning av vitalparametrar med NEWS

Fysiologiska parametrar3210123
Andningsfrekvens≤ 89-1112-2021-24≥ 25
Syresättning≤ 9192-9394-95≥ 96
SyrgastillförselJaNej
Temperatur≤ 35.035.1-36.036.1-38.038.1-39.0≥ 39.1
Systoliskt blodtryck≤ 9091-100101-110111-219≥ 220
Hjärtfrekvens/puls≤ 4041-5051-9091-110111-130≥ 131
MedvetandenivåAV, P eller U
National Early Warning Score (NEWS)