Quantcast

Obstetrisk anestesi


Förlossningsepidural

Av Patrik Martner, Specialistläkare i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2019-10-27


Kontraindikationer

 • Hudinfektion lokalt
 • Hemostasrubbning
 • Hypovolemi

Teknik

Läggandet av EDA görs helst med patienten i sittande vilket i regel ger bättre förutsättningar för en smidig och lyckad inläggning jämfört med att behålla patienten i liggande. En bra position av patienten är A och O för en lyckad EDA-inläggning.

Provtagningsrutiner

 • Lätt preeklampsi, prover högst 6 timmar gamla – TPK
 • Svår preeklampsi, prover < 2 timmar – TPK, PK, APTT
 • IUFD, prover < 4 timmar – TPK, PK, APTT

Läkemedel, dosering och pump

 • Flera olika varianter av EDA blandningar används på svenska sjukhus, t ex Chirocain 0.625 mg/ml + Sufentanil 0.5 μg/ml alternativt Bupivakain 0.6 mg/ml + Sufentanil 0.5 μg/ml APL 100 ml
 • Initial bolusdos ges manuellt av anestesiolog 6 + 6 ml.
 • 12 ml dras från läkemedelspåse från plats med sprutsymbol. Påsen är osteril.

Förlossnings-EDA (Epidural för förlossningsanalgesi)

LäkemedelLokalanestesimedelOpioidStartdosBolusKontinuerlig infusion
Chirocain 0,0625%
+ Sufenta 0,05%
Levobupivakain 0,625 mg/mlSufentanil 0,5 μg/ml 12 ml 4-8 ml 8 ml/timme
Narop 0,1%
+ Sufenta 0,1%
Ropivakain 1 mg/ml Sufentanil 1 μg/ml10 ml4-8 ml 6-9 ml/timme
Marcain 0,1%
+ Sufenta 0,1%
Bupivakain 1 mg/mlSufentanil 1 μg/ml 10 ml4-8 ml6-9 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/ml8 ml 4-8 ml 2-5 ml/timme
PCEA (Patient Controlled Epidural Anaesthesia)LokalanestesimedelOpioidStartdosBolusSpärrtid
Chirocain 0,0625%
+ Sufenta 0,05%
Levobupivakain 0,625 mg/mlSufentanil 0,5 μg/ml 12 ml 4 ml 15 min

PCEA, dvs kontinuerlig + PCEA

 • Kontinuerlig 5 ml/timme
 • Patientadministrerad bolusdos om 5 ml
 • Spärrtid ställs på 30 minuter

Kontinuerlig EDA:

› 8 ml/timme

Barnmorske administrerad laddningsdos:

› Laddningdos 5 ml, 1 ggr/timme.


TOP-UP förlossningsepidural inför Op:

Av Patrik Martner, Specialistläkare i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2019-10-27


AKUT SECTIO

 • Sufenta 5 μg/ml, 2-4 ml = 10-20 μg
 • Narop 7,5 mg/ml, 15-20 ml.
 • Morfin special 0,4 mg/ml, 5 ml = 2 mg (ges postpartum – försiktighet vid hög utbredning)

PLACENTALÖSNING / SUTUR AV FÖRLOSSNINGSKADA

 • Sufenta 5 μg/ml, 2-4 ml = 10-20 μg
 • Narop 7,5 mg/ml, ca 10 ml

Obstetrisk anestesi

Förlossnings-EDA (Epidural för förlossningsanalgesi)

LäkemedelLokalanestesimedelOpioidStartdosBolusKontinuerlig infusion
Chirocain 0,0625%
+ Sufenta 0,05%
Levobupivakain 0,625 mg/mlSufentanil 0,5 μg/ml 12 ml 4-8 ml 8 ml/timme
Narop 0,1%
+ Sufenta 0,1%
Ropivakain 1 mg/ml Sufentanil 1 μg/ml10 ml4-8 ml 6-9 ml/timme
Marcain 0,1%
+ Sufenta 0,1%
Bupivakain 1 mg/mlSufentanil 1 μg/ml 10 ml4-8 ml6-9 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/ml8 ml 4-8 ml 2-5 ml/timme
PCEA (Patient Controlled Epidural Anaesthesia)LokalanestesimedelOpioidStartdosBolusSpärrtid
Chirocain 0,0625%
+ Sufenta 0,05%
Levobupivakain 0,625 mg/mlSufentanil 0,5 μg/ml 12 ml 4 ml 15 min

Konvertering av förlossnings-EDA till Sectio-EDA ("Top-Up")

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)Dos (mg)Opioid
Narop Ropivakain5 mg/ml15-20 ml 113-150 mg+ Sufenta 25 μg
Chirocain*Levobupivakain5 mg/ml15–20 ml 75–100 mg
Marcain Bupivakain5 mg/ml, 15–20 ml75–100 mg
Nesacaine Klorprokain30 mg/ml (3% )15–20 ml
* långsam injektion

Epiduralanestesi vid kejsarsnitt

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)Dos (mg)
Chirocain®Levobupivakain5 mg/ml*15–30 ml 75–150 mg
Carbocain®Mepivakain20 mg/ml 10–17,5 ml 200–350 mg
Marcain®Bupivakain5 mg/ml15–30 ml 75–150 mg
Nesacain®3%Klorprokain30 mg/ml15–20 ml i bolus
Narop®Ropivakain7,5 mg/ml15-20 ml 112,5-150 mg
* långsam administration

Spinalanestesi för sectio

LäkemedelLokalanestesimedelKoncentrationDos (ml)Opioid
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8–2,4 ml (7,5–12,5 mg)
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8-2,4 ml + Fentanyl 15-25 μg
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8-2,4 ml + Morfin 0,1 mg (0.4 mg/ml 0.25 ml)
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8-2,4 ml + Fentanyl 15-25 μgram + Morfin 0,1 mg (0,4 mg/ml 0,25 ml)
Narop Ropivakain 5 mg/ml1,5-3 ml (7,5-15 mg)

Spinalanestesi vid förlossningssmärta

LokalanestesimedelKoncentrationDos (ml)Opioid
Narop 5 mg/ml0,2-0,3 ml (1-1,25 mg)Sufentanil 5 μg/ml 1-1,5 ml (7,5 mikrog)
Marcain Spinal5 mg/ml0,2-0,4 ml (1-2 mg)Sufentanil 5 μg/ml 1-1,5 ml (7,5 mikrog)

Tillägg av opioider i spinalanestesi

LokalanestesimedelKoncentrationDos i mgDos i ml
Morfin0.4 mg/ml0,1–0,2 mg0,25–0,5 ml
Fentanyl50 mikorg/ml20–40 μg0,4–0,8 ml
Sufentanil5 μg/ml2,5–5–10 μg1–1,5 ml

Stor postpartumblödning

Av Patrik Martner, Specialistläkare i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2019-10-27


Prover

 • TEG, HB, TPK, APTT, PK, Fibrinogen, D-dimer, antitrombin, J-Ca, Blodgas, Temp

Åtgärder

 • Bimanuell uteruskompression/aortakompression
 • Sänkt huvudända
 • Grova nålar
 • Syntocinon -> Methergin -> Prostinfenem -> Cytotec.
 • Antibiotika
 • Cyklokapron 2 g

Vätsketillförsel

 • Ringer-acetat 1000 ml (försiktighet >2 L), Voluven 500 ml – maxdos 1 l
 • O neg blod
 • E-konc/plasma/trombocytkoncentrat i förhållandet 4:4:1
 • Fibrinogen 4 g
 • Antitrombin om <0.5 KIE/ml
 • Ev. avbryta inhalationsanestesi

Anestesiform

 • Propofol / Ketalar?
 • Optimera N2O/O2 + Fentanyl

Generell anestesi vid larmsnitt och elektivt sectio

Av Patrik Martner, Specialistläkare i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2019-10-27


Preliminär preoperativ bedömning:

 • Allergi? Tidigare sjukdomar? Snabb luftvägsbedömning!
 • Preoxygenera 3-5 minuter alt. 8 stora andetag.
 • Optimera sniffing position – om obes/kort hals = kudde under skulderblad

Start av anestesin

 • Inj Pentothal 5-7 mg/kg iv (350-500 mg)
 • Inj Celocurin 1 mg/kg iv (efter reel vikt)
 • (Inj Rapifen 10 μg/kg alt 100 μg nitroglycerin iv vid svår preeklampsi)
 • Narkosläkare intuberar och bekräftar med ET CO2
 • Vid behov larynxmask (Pro-Seal) enligt ”Oväntad intubationssvårighet vid kejsarsnitt”
 • Narkosläkare meddelar att operation kan starta.
 • Ventilera med O2 50%, N2O 50% samt Sevofluran ET 1,2-1,3%.
 • Narkossköterska sätter extra nål och infusion.

När barnet är ute:

 • Inj Fentanyl 200-(400) μg iv.
 • V-sond
 • Syntocinon -> Methergin enligt operatörens ordination

Inför postoperativ smärtlindring:

 • Inj Morfin 0,15 – 0,2 mg/kg
 • Inj Perfalgan 1 g iv
 • Inj Toradol 30 mg iv – Observera kontraindikationer
 • Infiltration Marcain 5 mg/ml i såret, ev TAP-blockad
 • Ordinera PCA och fyller i protokoll.

Obstetrisk spinalanestesi

Av Patrik Martner, Specialistläkare i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2019-10-27


Spinal – sectio

 • Marcain spinal tung 5 mg/ml 1,8-2,2 ml = 9-11 mg
 • Fentanyl 50 ug/ml 0,2 ml = 10 ug
 • Morfin special 0,4 mg/ml 0,25 ml = 100 ug

Spinal vid vaginal förlossning

Spinalen ger ca 1,5 – 2,5 timmars analgesi

 • Sufenta 5 ug/ml 1,5 ml = 7,5 ug
 • Marcain spinal 5 mg/ml 0,25 ml = 1,25 mg
 • CAVE: Opiat de senaste 6 h,
 • Onormal CTG-kurva, kontraind till regional anestesi (?)

Spinal vid förlossningskada / placentalösning:

– låg spinal

 • Marcain spinal tung 5 mg/ml 1.2-1,4 ml = 5-7 mg
 • Fentanyl 50 ug/ml 0,2 ml = 10 ug