Quantcast

Obstetrisk anestesi

Obstetrisk anestesi

Uppdateras under hösten 2018

Epidural för förlossningsanalgesi (Förlossnings-EDA)

LokalanestesimedelOpioidBolusKontinuerlig infusion
Marcain 2,5 mg/ml6–10 ml (15–25 mg) 2–5 ml/t (5–12,5 mg/t)
Marcain 1 mg/ml plusSufenta 1 μg/ml 8-12 ml6-9 ml/t
Chirocain 2,5 mg/ml6–10 ml (15–25 mg)4–10 ml/timme (5–12,5 mg/timme) (1,25 mg/ml)
Narop 2 mg/ml10-15 ml (20-30 mg)2-5 ml/hr (4-10 mg/hr)(2 mg/ml )
Narop 1 mg/ml plusSufenta 1 μg/ml12 ml6-9 ml/t
Standardblandning av lokalanestesimedel plus opioid ges vanligen med en dos av 4-16 ml/t.

Konvertering av förlossnings-EDA till Sectio-EDA ("Top-Up")

LokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)Dos (mg)Opioid
Narop 5 mg/ml15-20 ml 113-150 mg+ Sufenta 25 μg
Chirocain*5 mg/ml15–20 ml 75–100 mg
Marcain 5 mg/ml, 15–20 ml75–100 mg
Nesacaine 30 mg/ml (3% )15–20 ml
* långsam injektion

Epiduralanestesi vid kejsarsnitt

LokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)Dos (mg)
Chirocain® (levobupivacaine) 5 mg/ml*15–30 ml 75–150 mg
Carbocain® (mepivakain) 20 mg/ml 10–17,5 ml 200–350 mg
Marcain® (bupivakain) 5 mg/ml15–30 ml 75–150 mg
Nesacain® (klorprokain) 30 mg/ml (3% )15–20 ml i bolus
Narop® (ropivakain) 7,5 mg/ml15-20 ml 112,5-150 mg
* långsam administration

Spinalanestesi för sectio

LokalanestesimedelKoncentrationDos (ml)Opioid
Marcain spinal tung 5 mg/ml1,8–2,4 ml (7,5–12,5 mg)
Marcain spinal tung 5 mg/ml1,8-2,4 ml + Fentanyl 15-25 μg
Marcain spinal tung 5 mg/ml1,8-2,4 ml + Morfin 0,1 mg (0.4 mg/ml 0.25 ml)
Marcain spinal tung 5 mg/ml1,8-2,4 ml + Fentanyl 15-25 μgram + Morfin 0,1 mg (0,4 mg/ml 0,25 ml)
Narop 5 mg/ml1,5-3 ml (7,5-15 mg)
Spinalanestesi vid förlossningssmärta
Narop 5 mg/ml0,2-0,3 ml (1-1,25 mg)Sufentanil 5 μg/ml 1-1,5 ml (7,5 mikrog)
Marcain Spinal5 mg/ml0,2-0,4 ml (1-2 mg)Sufentanil 5 μg/ml 1-1,5 ml (7,5 mikrog)

Tillägg av opioider i spinalanestesi

LokalanestesimedelKoncentrationDos i mgDos i ml
Morfin0.4 mg/ml0,1–0,2 mg0,25–0,5 ml
Fentanyl50 mikorg/ml20–40 μg0,4–0,8 ml
Sufentanil5 μg/ml2,5–5–10 μg1–1,5 ml