Quantcast

Läkemedelskoncentrationer

Terapeutiska läkemedelskoncentrationer

Referensvärden läkemedelskoncentrationer

LäkemedelVarunamnProvTerapeutisk koncentration
AmiodaronCordaroneS-: 1-2 mg/L
Amitriptylin Saroten, TryptizolS-: 300-700 nmol/L
AmfetaminAmfetamin. Elvanse (?)S-: 0.02-0.1 mg/L
AlprazolamXanor, AlprazolamS-: 0.005-0.05 mg/L
AmlodipinAmlodipin, NorvascS-: 0,025 mg/L
AtenololAtenolol, TenorminS-: 0,54 mg/L
BupivakainMarcainS-: 0.5-1.5 mg/L
Ciklosporin Sandimmun, Cyklosporin S-: dalvärde50-150 µg/L
CitalopramCitalopram, CipralexS-: 20-800 nmol/L
0,04-0,1 mg/L
DiazepamStesolidS-: 0.1-2 mg/L
Digoxin LanacristS-: <1,4 nmol/L
FenytoinEpanutinS-: 40-80 µmol/L
FenemalFenobarbitalS-: 40-130 µmol/L
FlecainidTambocorS-: 0,5-2,0 µmol/L
FluoxetinFontexS-: 100-1940 nmol/L
GentamicinGaramycinS-: 1,5-4,0 mg/L 8 timmar efter administration.
KarbamazepinTegretolS-: 20-40 µmol/L
KlomipraminAnafranilS-: 550-1300 nmol/L (klomipramin + desmetylklomipramin)
KoffeinKoffeinS-: 4-10 mg/L
Litium LithionitS-: 0,5 -0,8 mmol/L, ibland 0,9-1,2 mmol/L
Litium LithionitS-: 0,5 -0,8 mmol/L, ibland 0,9-1,2 mmol/L
Lamotrigin LamictalP-: 12-56 µmol/L
Levetiracetam KeppraP-: 35-120 µmol/L
MeropenemanhydratMeronemS-: 8-10 µg/mL
Mirtazapin Mirtazapin, RemeronS-: 35-520 nmol/L
Olanzapin ZyprexaS-: 15-300 nmol/L
OxazepamOxazepam, Oxascand, SobrilS-: 0,7-4,2 µmol/L
Paracetamol Alvedon, Panodil, RelivS-: Referensvärde ej påvisbart. Vid intoxikation bör provtagning, tolkning av provsvar och behandling ske i enlighet med giftinformationscentralens riktlinjer.
Paroxetin Paroxetin, SeroxatS-: 20-600 nmol/L
PropranololPropranolol, InderalS-: 0,075-0,1 mg/L
Quetiapin SeroquelS-: 50-700 nmol/L
Risperidon RisperdalS-: 50-150 nmol/L
Salicylat Trombyl, Magnecyl, Bamyl, TreoS-: 1,1-2,2 mmol/L vuxna:
SertralinSeroxatS-: 10-525 nmol/L
TakrolimusPrografB-: 5-20 µg/L
Teofyllin Theo-DurS-: 55-110 µmol/L
Tobramycin NebcinaS-: Dalvärdet bör inte överstiga 2 mg/L. I prov taget 1 timme efter påbörjad administration bör koncentrationen vara minst 4 mg/L och högst 12 mg/L.
Topiramat TopimaxS-: 15-60 µmol/L
Valproat ErgenylS-: 350-700 µmol/L
Vancomycin VancocinS-: Dalvärdet bör inte överstiga 15 mg/L. Prov taget 1 timme efter avslutad infusion bör inte överstiga 50 mg/L.
VorikonazolVfendS-: 1-4 µg/ml
Venlafaxin EfexorS-: 50-900 nmol/L, 0,2 mg/L
Zuklopentixol CisordinolS-: 7-30 nmol/L
Observera olika enheter för olika substanser