Quantcast

Metoder för en modern och säker anestesi och intensivvård - Narkosguiden

VÄLKOMMEN TILL NARKOSGUIDEN

Nu kämpar vi mot Coronaepidemin

Rapporterade insjuknade fall och dödsfall per land i en Worldometer (skrolla ner till tabellen)

Statistik från Folkhälsomyndigheten över det aktuella läget i Sverige

Antal nyinskrivna på IVA med Corona i Sverige

Statistik från Socialstyrelsen över antal döda i Covid 19

John Hopkins Live Global Corona Pandemic Update

Sjukdomsförlopp vid Covid 19 infektion

När ska man intubera? Respiratorinställningar.

Behandlingsalgoritm för COVID-19 patient

Behandlingsalgoritm för COVID-19 patient. Fortsatt behandling

Behandlingsstrategier vid Covid 19 infektion. Aktuellt evidensläge.

Infektionsläkarföreningens videoseminarium i en länk nedan

Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Rekommendationer avseende intensivvårdskrävande patient med COVID-19

Luftvägshantering hos patienter med COVID-19

Intubation av Covid-19 patient länk till film

All hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar patienter med covid-19 ska följa lokala och nationella riktlinjer för vård av infekterade patienter samt använda den skyddsutrustning som gäller för vård av covid-19-smittade personer

Övrig information om Narkosguiden

Narkosguiden är en praktisk handbok för anestesi och intensivvård. Målsättningen är att sprida kunskap och säkerhet i arbetet med anestesi och intensivvård. Du hittar alla våra behandlingsöversikter under INNEHÅLL.

Några nya kapitel är:

THORAXANESTESI 

AKUTA FÖRGIFTNINGAR 

ULTRALJUD BUK 

EPIDURALANESTESI

Övriga kapitel hittar du under GUIDEN. Du kan dessutom i Narkosguiden hitta information om aktuella kongresser, utbildningar, intressanta videolänkar med aktuella föreläsningar samt de viktigaste artiklarna som publicerats inom vårt område under senare år.

KONGRESSKALENDER för 2019

DOSERINGSGUIDER FÖR TIVA/TCI

TEKNISK VÄGLEDNING

Boken innehåller nu 46 olika kapitel med medicinsk information och behandlingsrekommendationer inom anestesi och intensivvård. Du hittar alla kapitel under knappen ”Guiden” i datorer och surfplattor samt under menyknappen i telefonen. Narkosguiden är anpassad efter svenska förhållanden och hjälper läkare och sjuksköterskor att ge en god och säker anestesi och intensivvård.

Vi gör vårt bästa för att informationen i Narkosguiden är kontinuerligt uppdaterad, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens aktuella ståndpunkt. Handboken är utformad i samarbete med Mediahuset.

VÄLKOMMEN!