Quantcast

Metoder för en modern och säker anestesi och intensivvård - Narkosguiden

VÄLKOMMEN TILL NARKOSGUIDEN

Nu kämpar vi tillsammans mot Coronaepidemin

Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance Worldometer (Scrolla ner till tabellen).

Statistik från Folkhälsomyndigheten över det aktuella läget i Sverige hittar du HÄR

Antal nyinskrivna på IVA med Corona i Sverige länk HÄR

Statistik från Socialstyrelsen över antal döda i Covid 19

John Hopkins Live Global Corona Pandemic Update

SCCM-COVID-19-Handläggning av patient med hypoxi

SCCM-COVID-19-Infographics 2. Fortsatt behandling

Infektionsläkarföreningens videoseminarium i en länk nedan

Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Rekommendationer avseende intensivvårdskrävande patient med COVID-19

Luftvägshantering hos patienter med COVID-19

Intubation av Covid-19 patient länk till film

All hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar patienter med covid-19 ska följa lokala och nationella riktlinjer för vård av infekterade patienter samt använda den skyddsutrustning som gäller för vård av covid-19-smittade personer

Övrig information om Narkosguiden

Narkosguiden är en praktisk handbok för anestesi och intensivvård. Målsättningen är att sprida kunskap och säkerhet i arbetet med anestesi och intensivvård. Du hittar alla våra behandlingsöversikter under INNEHÅLL.

Några nya kapitel är:

THORAXANESTESI 

AKUTA FÖRGIFTNINGAR 

ULTRALJUD BUK 

EPIDURALANESTESI

Övriga kapitel hittar du under GUIDEN. Du kan dessutom i Narkosguiden hitta information om aktuella kongresser, utbildningar, intressanta videolänkar med aktuella föreläsningar samt de viktigaste artiklarna som publicerats inom vårt område under senare år.

KONGRESSKALENDER för 2019

DOSERINGSGUIDER FÖR TIVA/TCI

TEKNISK VÄGLEDNING

Boken innehåller nu 46 olika kapitel med medicinsk information och behandlingsrekommendationer inom anestesi och intensivvård. Du hittar alla kapitel under knappen ”Guiden” i datorer och surfplattor samt under menyknappen i telefonen. Narkosguiden är anpassad efter svenska förhållanden och hjälper läkare och sjuksköterskor att ge en god och säker anestesi och intensivvård.

Vi gör vårt bästa för att informationen i Narkosguiden är kontinuerligt uppdaterad, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens aktuella ståndpunkt. Handboken är utformad i samarbete med Mediahuset.

VÄLKOMMEN!