Välkommen

Narkosguiden är en professionell handbok för anestesi och intensivvård som fungerar som en webbapplikation. Handboken går att läsa i både datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Narkosguiden är anpassad efter svenska förhållanden och hjälper läkare och sjuksköterskor att ge en god och säker anestesi och intensivvård. Handboken innehåller 27 kapitel med medicinsk information, tips och tricks samt läkemedelsinformation för vanliga anestesimedel. Du hittar alla kapitel under knappen ”Guiden” i datorer och surfplattor samt under menyknappen i telefonen. Du kan dessutom i Narkosguiden hitta information om aktuella kongresser, aktuella utbildningar, intressanta videolänkar samt de viktigaste artiklarna som publicerats inom vårt område under senare år. Vi gör vårt bästa för att informationen i Narkosguiden är kontinuerligt uppdaterad, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens aktuella ståndpunkt. Här hittar du bl.a. dosguider för intravenösa anestesimedel och koncis information om våra vanligaste IVA-läkemedel. Handboken är utarbetad i samarbete med Mediahuset. Du hittar handboken på adressen www.narkosguiden.se eller rätt och slätt narkosguiden.se.

Vi har infogat två nya kapitel om Akut leversvikt av Fredrik Bergman och Ultraljud hjärta (UCG) av Keti Dalla. Nu kan ni även läsa om Diabetes ketoacidos skrivet av Johan Wersäll.

Välkommen!