Välkommen till Narkosguiden.

Narkosguiden är en professionell handbok för anestesi och intensivvård som fungerar som en webbapplikation. Handboken går att läsa i både datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Narkosguiden är anpassad efter svenska förhållanden och hjälper läkare och sjuksköterskor att ge en god och säker anestesi och intensivvård. Handboken innehåller 29 olika kapitel med medicinsk information, tips och tricks samt läkemedelsinformation för vanliga anestesimedel. Under kapitlet Metabola sjukdomar hittar du info om flera vanliga IVA-sjukdomar. Du hittar alla kapitel under knappen ”Guiden” i datorer och surfplattor samt under menyknappen i telefonen. Du kan dessutom i Narkosguiden hitta information om aktuella kongresser, aktuella utbildningar, intressanta videolänkar samt de viktigaste artiklarna som publicerats inom vårt område under senare år. Vår kongresskalender för 2017 finner du här.

Vi gör vårt bästa för att informationen i Narkosguiden är kontinuerligt uppdaterad, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens aktuella ståndpunkt. Här hittar du bl.a. dosguider för intravenösa anestesimedel och koncis information om våra vanligaste IVA-läkemedel. Handboken är utarbetad i samarbete med Mediahuset. Du hittar handboken här på adressen narkosguiden.se.

Vi har infogat ett nytt kapitel om Malign hypertermi skrivet av Gunilla Islander, Överläkare Skånes Universitetssjukhus i Lund. I kapitlet Referensvärden hittar ni bl.a. olika läkemedelskoncentrationer som kan vara relevanta för vård och behandling.

Välkommen!